In de herfst is het takkenweer

Heerlijk, herfst. Een prachtig gezicht, al die onbesuisd zwaaiende takken. Het wordt natuurlijk onaangenaam als zo’n tak net op je auto valt. Is een dergelijke schade te verhalen op de eigenaar van de boom? Niet in alle gevallen!

Als er sprake is van extreme weersomstandigheden (denk aan een zware storm, die in de media al is aangekondigd) kan de eigenaar van de boom zich op overmacht beroepen en is de schade niet te verhalen.

Schade door een boom of takken

Storm schadeMaar: Bij normaal herfstweer hoef je niet te verwachten dat takken door een windvlaag direct afbreken. Bij schade door een boom of door takken moet u bewijzen dat de boomeigenaar aansprakelijk is, met andere woorden: dat de schade hem of haar kan worden verweten.  Je moet aantonen dat de boom door slecht onderhoud of door een gebrek aan controle een gevaar voor de omgeving was. Een (uitgebreid) onderzoek is dan vaak noodzakelijk. 

Bewijs van slecht onderhoud

Het advies van SRK is om, als u schade heeft geleden doordat een tak op de auto viel, duidelijke foto’s te maken van de tak, vooral van het gedeelte waar de tak is afgebroken.

Het Team Verkeer van SRK heeft al in meerdere gevallen de schade kunnen verhalen op de eigenaar van de boom, omdat een deskundige aan de hand van de foto’s kon aantonen dat de boom rot was en dat dit kwam door slecht onderhoud en onvoldoende controle!

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp