Onvolledige handleiding zelfbouw tuinhuis zorgt voor schade en letsel

Jan kocht samen met zijn vrouw Petra een bouwpakket voor een tuinhuis met luifel bij een tuinbedrijf. Vanwege ontbrekende informatie in de handleiding voor de montage, kwam tijdens het opbouwen de luifel naar beneden.

Het gevolg: Petra liep flinke letselschade op, het tuinhuis was ontzet en delen van de luifel onherstelbaar beschadigd. Ook de caravan raakte beschadigd, die naast het tuinhuis stond. Het tuinbedrijf is aansprakelijk voor zowel letselschade als materiële schade.

Casus

Onlangs kreeg SRK een melding binnen van een klant (Jan). Deze Jan kocht bij een tuinbedrijf een bouwpakket voor een tuinhuis met daaraan een luifel. Dit tuinhuis was bestemd voor in de tuin van zijn stacaravan. Bij het bouwpakket werd een handleiding voor de montage meegeleverd. Toen Jan de overkapping samen met een vriend deels had opgebouwd, kwam de luifel naar beneden. Jan’s vriend was op dat moment op het dak van de luifel aan het werk. Petra kreeg de luifel over zich heen en raakte gewond. Ook de caravan raakte beschadigd. Bovendien was het tuinhuis ontzet en delen van de luifel onherstelbaar beschadigd. 

Aanpak door SRK

De zaak werd gesplitst. De letselschade van Petra werd behandeld door een specialist Letselschade en de materiële schade door een specialist Contracten en Aansprakelijkheid. De twee juristen van SRK werken nauw samen aan deze zaak. In opdracht van SRK werd door een extern bureau een expertise-onderzoek verricht naar de vraag of de handleiding voor de montage toereikend en deugdelijk was voor het veilig opbouwen van dergelijke bouwconstructies voor leken. Uit het expertiserapport bleek dat de handleiding te kort schoot in de wijze waarop de overkapping moest worden opgebouwd door een onervaren particulier. Er ontbrak namelijk essentiële informatie dat de luifel aan het tuinhuis gezekerd moest worden. 

Aansprakelijkheid erkend

Namens de klant stelde SRK het tuinbedrijf aansprakelijk voor de schade. Het tuinbedrijf was van mening dat ‘elke leek toch had moeten begrijpen dat de luifel aan het tuinhuis moet  worden gezekerd, ook al stond dat niet in de handleiding voor de montage’, en erkende geen aansprakelijkheid. Wel schakelde de eigenaar van het tuinbedrijf zijn aansprakelijkheids-verzekering in.

De desbetreffende verzekeringsmaatschappij had er gelukkig niet lang voor nodig om de aansprakelijkheid te erkennen. Onder de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van het tuinbedrijf is alle gevolgschade van het incident gedekt. De letselschade van Jan’s vrouw en de schade aan de caravan komen voor vergoeding in aanmerking. 

Procedure

LetselschadeToch wordt in deze zaak nog geprocedeerd bij de kantonrechter omtrent de materiële schade. De schade aan het tuinhuis en de luifel is aanzienlijk, ruim € 3.000,-. Wellicht zullen het tuinhuis en de luifel helemaal worden vervangen. Deze schade wordt niet gezien als gevolgschade, maar als wanprestatie. Dit valt daarmee niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Het tuinbedrijf schoot namelijk tekort in de nakoming van de overeenkomst met betrekking tot de levering van tuinhuis en luifel. Hier moet het tuinbedrijf zelf voor op draaien.

Ook nadat de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend, weigert het tuinbedrijf om de schade aan tuinhuis en luifel te vergoeden. Dat is jammer en onverstandig. Want de kosten gaan nu oplopen voor het tuinbedrijf. In een gerechtelijke procedure wordt ook vergoeding van de proceskosten gevorderd. Daarnaast ligt de bouw van het tuinhuis en de luifel nu stil en wordt het onbehandelde hout van het tuinhuis er niet beter op. De kosten voor het tuinbedrijf zullen hiermee waarschijnlijk nog meer oplopen.

En het zal ook de nodige tijd voor het tuinbedrijf vergen. De verwachting is dat de procedure een halfjaar duurt. 

Samen met Jan en z’n vrouw zien wij de procedure met vertrouwen tegemoet, want onze klanten staan in hun recht. Wordt vervolgd.

Is dit een herkenbare situatie? Heeft u met materiële schade en/of letselschade te maken? Wij hebben diverse specialisten (juristen en advocaten) in huis op het vlak van Letselschade en Contracten en Aansprakelijkheid. U kunt u ons gerust benaderen, dan kijken wij samen met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp