Sluiten van een woning: een nachtmerrie!

Met enige regelmaat halen zulke berichten het lokale of regionale nieuws; een wietkwekerij in een woning of schuur wordt ontdekt en door de politie gesloten.

Het is in verschillende opzichten een strafbare activiteit, niet alleen het telen van wiet (strafbaar op basis van de Opiumwet), maar ook het illegaal aftappen van stroom en/of water voor het telen zelf met alle gevaren die daarmee verband houden. Zo kunnen omwonenden te maken krijgen met brand- en waterschade en ongewenste aanloop van mensen met minder goede bedoelingen.

Daarnaast komen ook gevallen voor van drugslaboratoria in schuren, het opslaan van drugs in een woning en de (chemische) middelen die voor het produceren daarvan nodig zijn. De officier van justitie weet daar wel raad mee en een zaak bij de rechter is vaak het gevolg. De maatregelen die de overheid kan treffen, gaan een stuk verder. De burgemeester van de gemeente, waar die activiteiten zijn ontdekt, heeft daartoe verregaande bevoegdheden.

Sluiten van woning of bedrijfspand

Af en toe krijgen wij weleens vragen van klanten, bij wie de politie een inval heeft gedaan vanwege de teelt, opslag van of handel in verdovende middelen. Vanuit het oogpunt van strafrecht is SRK Rechtsbijstand niet bij dergelijke gevallen betrokken, omdat strafrecht niet onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering valt. Wel kunnen wij vanuit bestuursrechtelijk oogpunt voor een dergelijke situatie benaderd worden. Bijvoorbeeld wanneer de burgemeester van een gemeente besluit om een woning voor een langdurige periode te sluiten. De Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een dergelijke maatregel toe te passen.

De maatregel om een woning of bedrijfspand te sluiten kan drie maanden tot een jaar duren. Hiermee wil de burgemeester voorkomen dat de woning in het circuit van drugshandelaren en gebruikers verdere bekendheid krijgt en de aanloop van ongewenste types tot een einde komt. In ieder geval wil de overheid voorkomen dat de buurt verloedert door de verspreiding van drugs en daardoor de veiligheid in het gedrang komt.

Praktijkvoorbeeld

Onlangs behandelden wij drie zaken waarin een medebewoner drugs op zijn kamer bewaarde. Het ging in deze zaken om vooral softdrugs en in mindere mate om harddrugs als cocaïne. In deze drie gevallen betroffen het om grotere hoeveelheden en waren de drugs niet voor eigen gebruik bedoeld. De ouders van deze jongens – tussen de 20 en 24 jaar – hadden niets in de gaten van deze duistere activiteiten van hun zoons, totdat de politie voor de deur stond. De burgemeester besloot in deze gevallen om de woning  te sluiten voor drie maanden.

Zo’n sluiting is geen halve maatregel, omdat de woning wordt verzegeld en een aankondiging opgehangen waarom de woning wordt gesloten. De bewoners moeten dan zelf vervangende woonruimte regelen en voordat de woning sluit, moeten gas, water en elektra zijn afgesloten. Zelfs het ophalen van post is niet toegestaan en het verbreken van de verzegeling om de woning in te gaan, maakt de zaak nog erger. Dan is sprake van een misdrijf met vervelende gevolgen. Kortom, een regelrechte ‘nachtmerrie’ voor de bewoner(s) met een hoop stress en veel nare emoties.

Veiligheid en rust voorop

Voor de wet en de rechtspraak doet het er niet toe dat de ouders zich onbewust waren van de opslag en eventuele handel in drugs vanuit de woning. Het openbaar belang van veiligheid en rust staat voorop, zelfs als de buren niets merken van drugshandel.

Kansloos

Men kan bij de gemeente bezwaar maken tegen bijvoorbeeld het sluiten van een woning en in gaan beroep bij de rechter, maar de kans dat men wint is zeer klein. Zodra een grote hoeveelheid drugs is aangetroffen, valt praktisch altijd ‘het zwaard van Damocles’ en moet de woning gesloten worden. Niet voor niets heet de Opiumwet ook wel de Damocleswet.

In één zaak besloot de burgemeester de woning een maand te sluiten in plaats van drie maanden, maar dit is was voornamelijk vanwege verregaande medische indicaties van een van de medebewoners. Dit was een hoge uitzondering. Vrijwel altijd krijgt men bij de gemeente en Rechtbank vaak nul op rekest.

Keihard

Het is een keiharde wet die in de praktijk de familierelaties niet alleen fors onder druk zet, maar waarbij de woningcorporatie, als het gaat om een huurwoning, ook nog de huur kan opzeggen. Zelfs als er geen of nauwelijks overlast van drugshandel voor de omgeving van de woning is of als de wietkwekerij niet werd gebruikt, mag de burgemeester de woning voor langere tijd sluiten. En in hoger beroep geeft de rechter vrijwel altijd de burgemeester gelijk.

Advies

Ons advies luidt om goed in de gaten te houden wat medebewoners uitvoeren en zeker op te letten als er verdachte personen aanbellen. In de praktijk is dit lastig te signaleren, daarom des te meer reden om alert te zijn, want hiermee kan eventueel een ‘nachtmerrie’ voor de bewoners worden voorkomen. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp