Storm: Een boom op mijn auto, kan ik dat claimen?

Een flinke storm. Er kan dan zware schade ontstaan door rondvliegende dakpannen, losse voorwerpen en omgewaaide bomen. Bomen kunnen op auto’s terecht komen zodat er veel (forse) schade ontstaat.

Stormschade. Is die schade te verhalen?

Helaas is dat niet eenvoudig. Bij schade die is veroorzaakt door weersomstandigheden is er meestal sprake van overmacht. Niemand is tenslotte verantwoordelijk voor het slechte (of goede) weer.

Extreme omstandigheden

Als er tijdens de storm een boom op uw auto is gevallen is lang niet altijd de eigenaar van die boom (meestal een particulier of de gemeente) aansprakelijk, zeker niet als het om een goed onderhouden boom gaat.
Bij een storm van windkracht 10 of meer is er sprake van extreme omstandigheden. Die liggen buiten de invloedssfeer van de eigenaar en daarom kan de schadelijdende partij zijn of haar schade niet verhalen op de eigenaar.

Slecht onderhoud

Maar bij normaal weer hoef je niet te verwachten dat takken door een windvlaag direct afbreken.
Als u schade heeft geleden door een boom of door takken dient u te bewijzen dat deze schade de boomeigenaar kan worden verweten. Aangetoond moet worden dat de boom door slecht onderhoud of door een gebrek aan controle een gevaar voor de omgeving betekende.

Daarvoor is nader onderzoek nodig. Wij adviseren dan ook altijd om, als u schade heeft geleden doordat een tak op de auto viel, duidelijke foto’s te maken van de tak, vooral van het gedeelte waar de tak is afgebroken.

Onze afdeling Verkeer heeft al in meerdere gevallen de schade kunnen verhalen op de eigenaar van de boom, omdat een deskundige aan de hand van de foto’s kon aantonen dat de boom rot was en dat dit kwam door slecht onderhoud en onvoldoende controle!

Wij hopen natuurlijk dat u de storm schadevrij heeft doorstaan, maar mocht u vragen hebben: dan kunt u ons bellen en kijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp