Vakantiegeld of beter: vakantiebijslag

In de maand mei of juni vindt weer traditiegetrouw de uitbetaling van het vakantiegeld plaats door werkgevers. Hoe zit het met de uitbetaling van het vakantiegeld?

De regels rondom de vakantiebijslag, de officiële naam voor het vakantiegeld, zijn te vinden in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML). De vakantiebijslag wordt opgebouwd tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar.

Opbouw vakantiebijslag

De minimum vakantiebijslag bedraagt 8% en wordt berekend over het loon dat aan de werknemer wordt betaald.  Bij een de arbeidsovereenkomst waar sprake is van een cao kunnen andere afspraken gelden. Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon (per 1 januari 2017: € 1.551,60 bruto) verdient, kunnen er in de arbeidsovereenkomst afspraken worden gemaakt over minder vakantiebijslag. De werknemer krijgt wel tenminste 8% van 3 keer het minimumloon. 
Opbouw van de vakantiebijslag vindt dus ook plaats in de periodes waarin de werknemer vakantie geniet of arbeidsongeschikt is wegens ziekte of zwangerschap. Wel is het zo dat als een werknemer een periode ziek is geweest en daarom maar 70% van zijn loon heeft ontvangen, ook over dit bedrag vakantiebijslag wordt berekend. 

Geen opbouw vakantiebijslag

Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Hierover is geen vakantiebijslag verschuldigd. 

Uitzondering

Over verdiensten uit overwerk is in principe ook geen vakantiebijslag verschuldigd. Echter, als een parttime werknemer meer uren maakt dan in zijn contract is opgenomen en er geen sprake is van overwerk, maar van meeruren, wordt wel vakantiebijslag opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een 0-urencontract heeft. Als een fulltimer overwerkt, bouwt hij geen extra vakantiebijslag op.

Mei of juni

De werkgever dient minstens 1 keer per jaar de vakantiebijslag uit te betalen. De meeste werknemers ontvangen hun vakantiebijslag in mei of juni.
Als de werknemer uit dienst treedt, wordt de opgebouwde vakantiebijslag direct uitbetaald.

Vragen?

Heeft u een discussie over het vakantiebijslag dan wel de uitbetaling daarvan met uw werkgever of werknemer? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en bekijken we wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp