Te mooi om waar te zijn?

Een webwinkel biedt u een product voor een aantrekkelijke prijs aan. Het lijkt u een mooie deal en u bestelt het product voor de vermelde prijs. Vervolgens krijgt u keurig een bevestiging van de bestelling. Maar dan… De webwinkel laat u weten dat zij een fout heeft gemaakt en dat het bestelde product niet voor de vermelde prijs geleverd kan worden. Het product blijkt een hogere prijs te hebben. De webwinkel annuleert uw bestelling. De grote vraag luidt: is de (web)winkel verplicht het product voor de eerder vermelde prijs aan u te leveren?

Kennelijke vergissing bij Otto en Leen Bakker?

Deze vraag stelden talloze consumenten zich in de zaken tegen (web)winkels Otto en Leen Bakker. De zaken haalden veelvuldig de media. Zo bood Otto in 2006 op haar website een LCD-TV te koop aan voor € 99,-. Vergelijkbare televisies kostten destijds tussen de € 700,- en € 1.300,-. Leen Bakker bood op haar beurt in 2017 hoogslapers aan voor € 24,- en € 86,34, terwijl deze hoogslapers normaal tussen de € 319,- en € 499,- kosten. De webwinkels annuleerden vervolgens de bestellingen, omdat er sprake zou zijn van een vergissing.

Juridische uitleg overeenkomst: aanbod en aanvaarding

Kopen via internetEen (koop)overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Om van een geldig aanbod te spreken moet de wil en de verklaring van degene die aanbiedt overeenstemmen. Met andere woorden, de webwinkel moet de wil hebben om het product voor de aangeboden prijs te verkopen. Als het aannemelijk is dat de webwinkel de werkelijke wil had om het product voor de aangeboden prijs te verkopen, dan komt er door aanvaarding (door te bestellen) een koopovereenkomst tot stand. Als het niet aannemelijk is dat de wil van de webwinkel er is om het product voor de aangeboden prijs te verkopen en de webwinkel zich dus kennelijk vergistte, dan komt er geen overeenkomst tot stand.  

Juridische uitleg: vertrouwen

Het is mogelijk dat de webwinkel toch gebonden is aan een aanbod, ook al had de webwinkel niet de wil om het product voor de aangeboden prijs te verkopen. Dit is het geval als de koper (consument) er vanuit gaat dat de prijs klopt. Het gaat er om dat de koper het vertrouwen heeft dat het aanbod van de webwinkel juist is. Indien er reden is te twijfelen aan de prijs van een product, dan moet een koper nader onderzoek verrichten. Als de koper er niet vanuit mocht gaan dat het aanbod van de webwinkel klopt, of geen nader onderzoek heeft verricht om dit uit te zoeken, dan is er geen sprake zijn van een gerechtvaardigd vertrouwen bij de koper. Dan komt er geen overeenkomst tot stand. 

Uitspraak in de Otto en Leen Bakker-zaak

Zowel in de “Otto-zaak” als de “Leen Bakker-zaak” oordeelde de rechter dat de webwinkels niet de wil hadden om het product voor de eerder vermelde prijs te verkopen en dat het een vergissing betrof. Er was geen sprake van een geldig aanbod. Verder mochten de kopers (consumenten) er niet van uit gaan dat de prijzen van de producten juist waren. De koper had nader onderzoek moeten verrichten, omdat deze prijzen op zijn minst twijfel over de juistheid van het aanbod opriepen. Otto en Leen Bakker mochten de bestellingen van de kopers annuleren. Er kwamen geen overeenkomsten tot stand. 

Kennelijke vergissing Bol.com?

Recentelijk, begin november 2017, heeft webwinkel Bol.com verkeerde prijzen neergezet bij parfums. Zo bood Bol.com onder meer een flesje van 50 ml van het merk Yves Saint Laurent, waarvan de gangbare prijs rond de € 95,- ligt, aan voor € 32,40. Deze parfumflesjes werden door veel mensen voor deze prijs besteld.

Bol.com gaf vervolgens aan dat er sprake was van een kennelijke vergissing. De kopers hadden volgens Bol.com moeten inzien dat het om een fout ging. Immers, op dezelfde webpagina waar de 50 ml-flesjes van Yves Saint Laurent stonden, werden ook de flesjes van 30 ml getoond. De prijs hiervan was € 65,- per flesje, waardoor het volgens Bol.com voor de kopers duidelijk moest zijn dat €32,40 voor een 50 ml-flesje onjuist is. 

Algemene voorwaarden

Een aantal kopers kreeg uit voorraad geleverd en mocht de parfum voor de vermelde lage prijs houden. Maar voor de kopers aan wie de parfum nog niet was verzonden, staakte Bol.com de levering met een beroep op de algemene voorwaarden van het bedrijf. Hierin staat dat indien er sprake is van een kennelijke vergissing, Bol.com niet gebonden is aan de overeenkomst. 

Gedupeerden bundelen hun krachten

Het is in deze kwestie nog maar de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een kennelijke vergissing. De prijs is namelijk niet zo absurd veel lager dan de daadwerkelijke waarde, zoals bij Otto en Leen Bakker wel het geval was. Daarnaast heeft Bol.com wel aan een deel van de kopers geleverd. Terwijl, als er daadwerkelijk sprake zou zijn van een kennelijke vergissing, er geen enkele overeenkomst tot stand kwam en dus eigenlijk geen enkele klant geleverd zou moeten krijgen.

Bol.com beroept zich op de algemene voorwaarden, maar uiteindelijk is het aan de rechter of er sprake is van een kennelijke vergissing. De gedupeerden van Bol.com hebben zich verenigd en beraden zich nu over een eventuele gang naar de rechter.  

Is dit een herkenbare situatie? U kunt gerust contact met ons opnemen, dan kijken wij samen met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.
 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp