Vakantieaanvraag: Kan een werkgever dat weigeren?

De zomer is gestart en veel werknemers zullen op vakantie gaan. Allereerst moet de werknemer een vakantieaanvraag bij zijn werkgever indienen. In de meeste gevallen wordt een vakantieaanvraag geaccepteerd. Maar wat als de werkgever de vakantieaanvraag weigert?

Vakantiedagen

Wettelijk is vastgelegd dat een werknemer ieder jaar de gelegenheid heeft om ten minste het wettelijke minimum aantal vakantiedagen op te nemen. In de wet is een wettelijk minimum aantal vakantiedagen vastgesteld, namelijk minimaal 4x de (overeengekomen) arbeidsduur per week. Bijvoorbeeld een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft recht op 144 vakantie uren per jaar. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. De dagen die een werknemer bovenop de wettelijk minimum aantal vakantiedagen krijgt, via een cao, bedrijfsregelement of individuele arbeidsovereenkomst, worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.  

Vastgestelde vakantie

Vakantie kan worden vastgesteld via een cao, bedrijfsregelement of individuele arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld bedrijven die in een arbeidsovereenkomst vermelden dat het bedrijf tussen kerst en oud en nieuw gesloten is. Of dat het bedrijf tijdens de bouwvakperiode dicht gaat.

Indien de vaststelling van de vakantiedagen eenzijdig door de werkgever op grond van een beding in het arbeidscontract of cao plaatsvindt, moet het bedrijf deze vaststelling tijdig aan de werknemer kenbaar maken. De werknemer moet namelijk voldoende in de gelegenheid worden gesteld om zich voor te bereiden op zijn vakantie. Het kan voorkomen dat de werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft opgebouwd en voor de overige dagen zijn werkzaamheden wil uitvoeren. Als gevolg van de verplichte vakantie kan de werknemer zijn werkzaamheden niet verrichten. De werknemer kan hierdoor niet werken en dat risico komt voor rekening van de werkgever. De werknemer behoudt dan in principe recht op loon.  

vakantieaanvraag weigeren

Wat zijn gewichtige redenen om een vakantieaanvraag te weigeren

Indien een werknemer vakantie wil aanvragen, moet hij zijn wens schriftelijk aan de werkgever kenbaar maken. Een vakantieverzoek kan de werkgever niet zomaar weigeren. Een werkgever kan een verzoek alleen weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Bijvoorbeeld als een vakantieverzoek tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt.

Gewichtige redenen vakantie

Als de werkgever gewichtige redenen wil aanvoeren, dan moet de werkgever binnen twee weken nadat de werknemer zijn vakantieaanvraag schriftelijk heeft ingediend, dit schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken. Mocht de werkgever dit niet doen, dan is de vakantie zoals de werknemer wenst, hiermee vastgesteld. 

Mag een werkgever een vakantie weigeren

De werkgever kan een vastgestelde vakantie van de werknemer wegens gewichtige redenen weer wijzigen. De werkgever moet dit wel in overleg met de werknemer doen. Enkele voorbeelden van gewichtige redenen kunnen zijn: plotselinge drukte in het bedrijf door een spoedopdracht of onmisbaarheid van een werknemer in verband met een zieke collega. De werkgever moet de ontstane schade dan aan de werknemer vergoeden. Bijvoorbeeld de annuleringskosten van de geboekte vakantie.  

Mag een werkgever vakantie weigeren tijdens ziekte

Het kan ook voorkomen dat de werknemer tijdens vakantie ziek wordt. U kunt meer hierover lezen in het artikel .

Advies

Heeft u als werknemer vragen over uw vakantieaanvraag? Of is uw vakantieaanvraag geweigerd? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en bekijken we wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Veelgestelde vragen over Vakantie

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp