MKB

Contracten

MKB Contracten

Mijn onderaannemer veroorzaakt schade bij een klant

Als uw onderaannemer schade veroorzaakt bij een klant bent u hier tegenover uw klant verantwoordelijk voor. Het valt aan te bevelen dat alle partijen eerst onderzoeken in hoeverre zij een verzekering hebben, die deze schade dekt. Bij u en de onderaannemer kan men denken aan een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of een Construction All Risk verzekering (CAR).

Daarnaast kan in sommige gevallen de opstal- en/of inboedelverzekering van de klant uitkomst bieden. Hoewel een door derden veroorzaakte schade normaal gesproken niet gedekt is op grond van deze polis, pakken veel verzekeraars dit wel op. Ze wikkelen dan de schade sneller, en soms ook onder gunstigere voorwaarden, af voor de klant. Als blijkt dat een verzekering geen uitkomst biedt, zullen partijen de schade zelf moeten afwikkelen. De klant dient zijn vordering ter zake de schade bij u in. U kunt vervolgens uw onderaannemer aansprakelijk stellen voor deze schade. U bent en blijft echter tegenover uw klant verantwoordelijk om de schade af te wikkelen, ook in het geval uw onderaannemer hier niet aan meewerkt.

Komt u er niet uit met uw klant en/of de onderaannemer, waarbij er bijvoorbeeld discussie kan ontstaan over de hoogte van de schade, meldt uw zaak dan bij ons aan. Wellicht kunnen wij u helpen om tot een reële afwikkeling van de schade te komen. 

 

Een reparatie is niet goed uitgevoerd

Net als bij aangekochte zaak moet ook een reparatie voldoen aan de daaraan gestelde deugdelijkheidseisen. Dat wil zeggen dat, als de gerepareerde zaak binnen een bepaalde termijn klachten vertoont waarvan de oorzaak direct te herleiden is naar de oorspronkelijke problematiek vóór de reparatie, de reparateur verplicht is de klacht (opnieuw) kosteloos te herstellen.

Als blijkt dat herstel niet meer (verantwoord) mogelijk is, kan gekeken worden naar de mogelijkheden van een schadevergoeding. De schade wordt in dit soort gevallen dan vaak begroot op de basis van de huidige dagwaarde van de betreffende zaak of worden afgedaan met een vergoeding in de vorm van een waardevermindering. Het is uiteraard van belang dat u na ontdekking van de (nieuwe) klacht zo snel mogelijk de reparateur hiervan in kennis stelt.

Het valt aan te raden om uw melding van de klacht aan de reparateur na een eerste bespreking schriftelijk vast te leggen zodat u later kunt bewijzen dat u tijdig heeft geklaagd. Is de reparateur niet bereid om u tegemoet te komen, neem dan contact met SRK op.

De stroom is uitgevallen en daardoor heb ik schade geleden

In de meeste algemene voorwaarden van energiebedrijven is vergoeding van gevolgschade/ bedrijfsschade (bijvoorbeeld enige uren niet kunnen werken door stroomstoring) uitgesloten. Voor directe schade, bijvoorbeeld schade aan apparatuur als gevolg van een piekstroom na het weer opstarten van de stroom, is de energieleverancier mogelijk wel aansprakelijk. Het is dan aan degene die schadevergoeding wenst te ontvangen om te bewijzen dat deze schade het gevolg is van de stroomstoring en niet het gevolg is van ‘gewone slijtage’.

Indien meerdere apparaten zijn beschadigd is dit bewijs eerder geleverd dan indien slechts één apparaat is beschadigd. Mochten uw buren ook schade hebben als gevolg van de stroomstoring dan is het aan te raden dit te vermelden. Met reparatieoffertes kunt u uw schade en de hoogte van uw schade bewijzen.

Indien de beschadigde apparatuur niet meer te repareren is dan dient u er rekening mee te houden dat indien de schade wordt vergoed dit zal plaatsvinden op basis van de dagwaarde en niet de nieuwwaarde.

Wilt u nader advies ontvangen dan kunt u uw zaak bij SRK aanmelden.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp