SRK Rechtsbijstand

Bekijk hier de profielen van onze medewerkers.

Dirk Kranenburg
Afdelingen
 • Verkeer
Specialismen
 • Verkeersrecht
Over Dirk Kranenburg

Dirk is sinds 1989 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Hij is werkzaam als specialist op de afdeling Verkeer.

Wat kan Dirk voor u betekenen?
Door zijn kennis en contactuele eigenschappen, bouwt hij met alle klanten een goede relatie op: “Het mooie aan mijn werk is dat ik klanten die problemen hebben aan de hand kan meenemen. Dat ik ze kan bijstaan in de wereld van de grote verzekeraars en nare tegenpartijen, die onwillig zijn om een schade te regelen, en alles wat daarbij komt kijken.”

Annemarie Douma
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Advocaat
 • Letselschade
Over Annemarie Douma

Annemarie is advocaat personenschade. Ze is sinds 2000 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1997 behaalde Annemarie haar Bul Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat kan Annemarie voor u betekenen?
Annemarie onderscheidt zich als advocaat doordat ze erg betrokken is bij haar klanten. Ze onderhoudt graag intensief persoonlijk contact met hen, zodat er kan worden gezocht naar de best passende schaderegeling. 
Annemarie vindt het werk als letselschade advocaat erg interessant. Zowel op juridisch vlak, als op het menselijk vlak. “Je krijgt te maken met allerlei soorten mensen en hun emoties in een moeilijke periode in hun leven. Hen in deze periode te mogen bijstaan blijft boeiend en dankbaar werk.”

Hugo de Jager
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Advocaat
 • Letselschade
Over Hugo de Jager

Hugo is sinds 1989 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij behaalde zijn bul Rechten aan de Universiteit Leiden. Hugo is sinds 2002 werkzaam als advocaat Personenschade. 

Wat kan Hugo voor u betekenen?
Hugo houdt zijn kennis op het vakgebied goed bij. Daarnaast spant hij zich in voor verbeteringen in het vakgebied. Zo was hij lid van de Denktank Overlijdensschade die in 2014 een nieuwe methode heeft bedacht om overlijdensschade te berekenen. Deze methode is door de Letselschade Raad overgenomen als richtlijn. Eerder was hij lid van de werkgroep bij de totstandkoming van de Medische Paragraaf die onderdeel is geworden van de Gedragscode Behandeling Letselschade.  Sinds 2013 is hij lid van de Permanente Commissie GOMA, een commissie die ressorteert onder de vlag van de Letselschade Raad en zich inspant om de afwikkeling van medische fouten te verbeteren.  In dat kader is hij ook lid van de werkgroep Medische machtiging en de subwerkgroep ter herziening van Aanbeveling 18 van de GOMA (wat inmiddels een feit is). 

Hugo vindt het vooral van belang om te zoeken naar een adequate oplossing voor het opgeworpen probleem ook als dat niet een juridische is.

Lia van Soest
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Lia van Soest

Lia is specialist Personenschade. Zij is sinds 2000 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Met vier andere collega’s is zij de afdeling Licht Letsel begonnen. Sinds januari 2015 vormt zij samen met nog een collega het team Regresrecht binnen het team Licht Letsel.

Wat kan Lia voor u betekenen?
Lia onderscheidt zich door onder andere haar klantgerichtheid. Zij vindt het prettig om goed contact met haar klanten te hebben. Lia heeft veel plezier in haar werk: “Het opstellen van de loonberekeningen, het uitpluizen van zaken, dát vind ik leuk om te doen.” 

Arno Koole
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Arno Koole

Arno is sinds 1995 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en studeerde af in het privaatrecht. Arno is werkzaam als jurist Personenschade.

Wat kan Arno voor u betekenen?
De diversiteit binnen het specialisme Letselschade trekt Arno erg aan. Hij onderscheidt zich in zijn vak door zijn kundigheid, betrokkenheid en creativiteit. Arno behandelt alle soorten zaken, maar is bij uitstek thuis op het gebied van schade bij zelfstandig ondernemers.

Jeannot Koog
Afdelingen
 • MKB
Specialismen
 • MKB Arbeidsrecht
Over Jeannot Koog

Jeannot is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1996 studeerde hij af aan de Universiteit van Maastricht. Jeannot is werkzaam als Jurist Arbeidsrecht in het team MKB.
 
Wat kan Jeannot voor u betekenen?
Jeannot onderscheidt zich in zijn werk door kwaliteit altijd boven kwantiteit te stellen. Door de laagdrempeligheid van rechtsbijstandverzekeringen kan Jeannot alle soorten klanten bedienen. Dat vindt hij onder andere erg interessant aan zijn werk als jurist.

 

Arno van Kooten
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Arno van Kooten

Arno is advocaat en teamleider van de afdeling Arbeid. Hij is sinds 1992 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht. 

Wat kan Arno voor u betekenen?
Arno houdt zich dagelijks als teamleider bezig met coachen van het team Arbeid. Hij vindt het van belang zichzelf als persoon en jurist steeds verder te ontwikkelen, zaken inhoudelijk goed uit te zoeken en klantgericht te werk te gaan: “Het interessante aan werken bij SRK is het inhoudelijke juridische werk, het samenwerken met en leiding geven aan professionals, het contact met klanten en het oplossen van praktische problemen vanuit mijn rol als teamleider.

Cock Scheffer-Marin
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Cock Scheffer-Marin

Cock is sinds maart 2001 in dienst bij SRK Rechtsbijstand. In juni 1985 is zij afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Cock deed haar ervaring als advocaat op bij een klein kantoor waar zij de algemene praktijk voerde, en waarbij strafzaken en vreemdelingenzaken de hoofdmoot vormden. Cock is werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in Arbeidsrecht.

Wat kan Cock voor u betekenen?
Cock profileert zich als advocaat door haar deskundigheid, gedrevenheid en accuratesse. Daarnaast heeft zij veel plezier in haar werk. Cock vindt het een uitdaging om voor de klant het meest optimale resultaat te behalen: “Elke dag is anders, het is nooit saai. Arbeidsrecht blijft veranderen en boeien!”

Daniëlle van den Bergh-Beck
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Daniëlle van den Bergh-Beck

Danielle is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde zij Rechten. Ze is afgestudeerd in de richting Civiel- en Bestuursrecht, met als specialisatie Arbeidsrecht. Inmiddels is Danielle één van onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht.

Wat kan Danielle voor u betekenen?
Danielle houdt zich dagelijks bezig met geschillen tussen werkgevers en werknemers. Zij treedt daarbij op voor zowel werkgevers als werknemers in zeer uiteenlopende kwesties. Haar dagelijkse werkzaamheden zijn gevarieerd en bestaan onder meer uit het contact met klanten, onderhandelen met de wederpartij, bemiddelingsgesprekken voeren en indien nodig procederen bij de rechtbank. Danielle haalt veel voldoening uit haar werk. Zij vindt het leuk om voor de klant het meest optimale resultaat te behalen: “Niet alleen het juridische aspect van mijn werk vind ik interessant, maar minstens zo belangrijk is voor mij het luisterend oor dat ik kan bieden aan klanten. Ik kan echt iets voor ze betekenen.” 

Hugo van Duijvenbode
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
Over Hugo van Duijvenbode

Hugo is sinds 1995 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1992 studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie deed hij ervaring op in de advocatuur. Hugo is werkzaam als advocaat Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht.

Wat kan Hugo voor u betekenen?
Hugo is een door de wol geverfde advocaat, kent het klappen van de zweep en oefent zijn vak met passie uit. Hij houdt zijn vakliteratuur zeer nauwkeurig bij en komt mede daardoor in onderhandelingen en procedures goed beslagen ten ijs: “Ik vind het een enorme uitdaging om mensen te helpen die in hun arbeidsverhouding te maken krijgen met problemen en conflicten. Mijn streven daarbij is een zo optimaal mogelijk resultaat voor de klant te behalen. Het Arbeidsrecht is een zeer dynamisch rechtsgebied en dat spreekt mij zeer aan. Elke dag is anders en het is nooit saai."

Hugo is lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht en de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Ilse ter Steege
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Ilse ter Steege

Ilse is sinds 2007 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Tijdens haar studie Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, was ze werkzaam als medewerker bij het Juridisch Service Centrum. Nadat Ilse afstudeerde, is ze jurist Arbeidsrecht geworden.

Wat kan Ilse voor u betekenen?
In het werk van Ilse zijn een persoonlijke benadering, een heldere vorm van communicatie en een gedegen onderzoek voor haar van groot belang: “Het contact dat ik heb met mijn klanten vind ik erg belangrijk. Een goede band met mijn klanten opbouwen, staat bij mij voorop en geeft mij veel voldoening in mijn werk.”

Jochem Grashuis
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Jochem Grashuis

Jochem is sinds 2013 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 2011 studeerde hij af in Rechten aan de Universiteit Leiden. Jochem is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Jochem voor u betekenen?
Jochem strijdt altijd voor het optimale resultaat voor de klant, waarbij hij de gang naar de rechter niet schuwt: “Komt er geen minnelijke regeling tot stand waar ik achter sta en heeft mijn cliënt een zaak, dan zorg ik ervoor dat hij of zij door de rechter in het gelijk wordt gesteld.” 

Marianne Berkhuijsen
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Marianne Berkhuijsen

Marianne is sinds april 2011 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde af in de richting Arbeidsrecht op de Universiteit van Amsterdam. Bij SRK is zij werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Marianne voor u betekenen?
Marianne is een sociale, communicatief vaardige, stressbestendige en leergierige arbeidsrechtjuriste. Haar aanpak kenmerkt zich door inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen, strategische en praktische oplossingen en het zoeken naar verbinding tussen zaken én mensen.

Marieke Billiet
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Ambtenarenrecht
Over Marieke Billiet

Marieke is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1996 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. In de negentien jaar na haar studie deed zij ruime specialistische ervaring op in het Ambtenarenrecht (o.a. ARAR, BARD, CAR/UWO), het Militair Ambtenarenrecht (AMAR) en Sociaal Zekerheidsrecht. Ook is zij goed thuis in het Onderwijsrecht. Marieke is bij SRK werkzaam als advocaat Ambtenarenrecht.
 
Wat kan Marieke voor u betekenen?
Marieke is erg betrokken bij haar klanten en zeer toegankelijk. Ze reageert snel, is analytisch en de rechtsgebieden die zij behandelt, kennen geen geheimen meer voor haar. Marieke denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Daar waar de juridische oplossing afwezig is, lukt het haar toch vaak de zaak naar tevredenheid op te lossen. Zijn er wél juridische mogelijkheden, dan weet Marieke die doorgaans in het voordeel van de klant aan te wenden.Marieke: “Een goede relatie met de klant is voor mij noodzakelijk om mijn werk goed te kunnen doen. Daar investeer ik dan ook veel in. Ik zal altijd mijn uiterste best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor de klant. Als die tevreden is, ben ik het ook.” 

Anne-Marie Dellaert
Afdelingen
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Advocaat
 • Onderwijsrecht
Over Anne-Marie Dellaert

Anne-Marie is advocaat omgevingsrecht en onderwijsrecht. Zij is vanaf 2006 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2000 studeerde zij af in Nederlands en Europees Recht en Talen Studies aan de Universiteit Maastricht.

Wat kan Anne-Marie voor u betekenen?
Anne-Marie onderscheidt zich als advocaat door haar professionaliteit, betrokkenheid en servicegerichtheid. Ze vindt met name de diversiteit aan zaken en cliënten interessant aan haar werk.

Bert Leemans
Afdelingen
 • Consumenten en geld
Specialismen
 • Consumentenrecht
 • Contracten en aansprakelijkheidsrecht
Over Bert Leemans

Bert is sinds 2000 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1992 studeerde hij af in de Rechten aan de Universiteit Leiden. Bert heeft vijftien jaar managementervaring bij de afdelingen Arbeid, Letsel, Verkeer en Contracten. Ruim twee jaar geleden heeft Bert besloten zich weer te gaan richten op zijn praktijkvoering en sindsdien werkt Bert als jurist Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht.

Wat kan Bert voor u betekenen?
Bert is gespecialiseerd in Aanneming van werk, Reisgeschillen, Strafrecht en Algemeen Verbintenissenrecht. Hij zal een zaak pragmatisch oplossen daar waar het kan en procederen daar waar het moet. Bert: “Het is mooi om de maximale resultaten te bereiken in een zaak en tegelijkertijd optimaal rekening te houden met de wensen van de klant.”

Anneke Kleinveld
Afdelingen
 • MKB
Specialismen
 • MKB Arbeidsrecht
Over Anneke Kleinveld

Anneke is sinds 2003 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als teamleider MKB. In 2002 is zij afgestudeerd in de Rechten aan de Universiteit Leiden.

Wat kan Anneke voor u betekenen?
Anneke valt op door haar flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Daarnaast is zij erg enthousiast en nieuwsgierig. Uitdagingen gaat zij dan ook zeker niet uit de weg. Anneke gaat elke dag met plezier naar haar werk: “Als teamleider ben je heel gevarieerd bezig. Dat past bij mij. Mijn drijfveren liggen op het vlak van coachen en samenwerken.”

Eric Lorié
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Eric Lorié

Eric is sinds september 1998 als jurist verbonden aan SRK Rechtsbijstand en sinds mei 2002 als advocaat. Hij is gespecialiseerd in zaken op het gebied van medische fouten, bedrijfsongevallen en beroepsziektes. In 1994 studeerde hij af in de Rechten aan de Universiteit Nijmegen. Naast zijn werkzaamheden als advocaat Personenschade, geeft Eric intern cursussen bedrijfsongevallen en beroepsziektes. Daarnaast houdt hij zich bezig met het begeleiden van junior-juristen en is hij patroon van stagiaires.

Wat kan Eric voor u betekenen?
Eric neemt duidelijke beslissingen en zet graag heldere lijnen uit waarlangs een zaak behandeld kan worden, overigens altijd in goed overleg met de klant. Het geven van deugdelijk, juridisch advies en het helpen van mensen bij het verhalen van schade na een ongeval of medische fout, staan daarbij voorop. “Iedere zaak is anders en zo blijft het werk, met al die verschillende zaken, mensen en wederpartijen, altijd uitdagend. Er wordt veel gevraagd van je oplossend vermogen en creativiteit. Bij SRK kan ik in volledige vrijheid en onafhankelijkheid mensen bijstaan."

Josine Rademaker
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Josine Rademaker

Josine is sinds 2007 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Josine is werkzaam als jurist Personenschade.

Wat kan Josine voor u betekenen?
Josine staat voor iedereen klaar en is zeer collegiaal. Zij behandelt allerlei soorten zaken, maar is bij uitstek thuis op het gebied van verkeerszaken: “Erg leuk aan mijn werk is het contact met klanten. En dan niet alleen schriftelijk of telefonisch, maar ik bezoek de klanten ook thuis. Ik ga dan vaak samen met de verzekeraar van de wederpartij naar de klant om het ongeval en het daaruit voortvloeiende letsel en de schade te bespreken. Zo krijgt het dossier voor alle partijen een gezicht.” 

Marjan Schroevers
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Marjan Schroevers

Marjan is sinds 2005 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1998 is ze afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marjan is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Marjan voor u betekenen?
Marjan heeft veel aandacht voor wat de klant eigenlijk wil. Aan de hand van die wensen, wordt samen bepaald wat de beste oplossing is. Marjan vindt onder meer de veelzijdigheid erg interessant aan haar werk als jurist. 

Marjolein Hoogendonk
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Marjolein Hoogendonk

Marjolein is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2002 heeft ze aan de Universiteit Utrecht haar Rechtenstudie afgerond. Marjolein is werkzaam als advocaat Arbeids- en Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Marjolein voor u betekenen?
Marjolein heeft een duidelijke manier van communiceren. Het is haar streven om bij elke klant zo snel mogelijk te handelen, zodat deze niet langer dan nodig in onzekerheid blijft zitten: “Het interessante aan mijn werk vind ik dat je het juridisch inhoudelijke kunt combineren met persoonlijk contact met klanten. Vanuit mijn expertise en ervaring probeer ik mijn klanten zo goed mogelijk te adviseren.”

Monique Berruezo
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Advocaat
 • Letselschade
Over Monique Berruezo

Monique is sinds 1998 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna heeft ze de Advocatenopleiding gedaan. Monique is werkzaam als advocaat Personenschade en als Teamleider.

Wat kan Monique voor u betekenen?
Monique spreidt een enorme betrokkenheid en toewijding in haar werk tentoon. Ze wil graag mensen helpen en duidelijkheid geven. Met passie werkt ze naar een oplossing toe voor mensen die in een nare situatie terecht zijn gekomen. Verder vindt ze het leuk om mensen te motiveren, te coachen en een zo goed mogelijk resultaat te behalen. ​

Nicole Szalata
Afdelingen
 • Verkeer
Specialismen
 • Verkeersrecht
Over Nicole Szalata

Nicole is sinds 1995 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde in 1994 af in Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Tijdens haar rechtenstudie nam zij deel aan het Programma ELS (European Legal Studies). Zij volgde zodoende naast haar rechtenstudie aanvullend taalonderwijs Frans en Engels aan de Tolk/Vertalersopleiding in Maastricht. Zij studeerde ook in dat kader een half jaar Rechten aan de Lancaster University (GB) en een half jaar aan de Université de Nancy (F). Bij SRK is Nicole momenteel werkzaam als jurist Verkeer, waar zij voornamelijk verkeers- en tijdelijk letselschadezaken buitenland behandelt.
 
Wat kan Nicole voor u betekenen?
Nederlanders hebben het niet altijd makkelijk als zij na een ongeluk in het buitenland zijn gestrand. Voor Nicole ligt dan de schone taak dit van afstand allemaal te stroomlijnen en te regelen. Haar beheersing van het Frans, Duits en Engels in woord en geschrift, komt daarbij uitstekend van pas. 
Iedere verkeers- of letselschadezaak in het buitenland is totaal anders. Vaak is het voor Nicole pionieren, haast als een privé-detective, omdat zaken anders worden aangepakt en procedures per land verschillen. Ook de juiste omgangsvormen zijn van groot belang. Nicole: “Nederlanders zijn over het algemeen ‘brutaal’ en direct. Dat wordt niet in alle landen gewaardeerd. Met hoffelijkheid en vriendelijk zijn, bereik je daar het meest.” Naast buitenlandzaken, behandelt Nicole ook zaken die zich in Nederland voordoen. Daarbij gaat zij wel eens zelf ‘schouwen’, de situatie ter plekke bekijken, en heeft zij contact met politie en getuigen.

Priscilla van Keulen
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Priscilla van Keulen

Priscilla is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Priscilla is jurist Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Priscilla voor u betekenen?
De proceskant spreekt Priscilla erg aan in het werk als jurist. Ze staat bekend om haar slagvaardigheid. Een bijzondere ervaring had Priscilla onlangs met een wederpartij. Deze vroeg haar na afloop van een pittig exit-traject of hij de volgende keer Priscilla als jurist kon inschakelen.

Robbert Fasting
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Robbert Fasting

Robbert is sinds 2003 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als jurist Personenschade. In 1999 is hij afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Wat kan Robbert voor u betekenen?
Robbert vindt de grote diversiteit van zaken waarbij letsel een rol speelt erg interessant. Hij beschikt over de vaardigheid om direct en eerlijk naar klanten toe te zijn. Hij durft standpunten in te nemen en knopen door te hakken. Robbert deinst niet terug voor verweren van wederpartijen, in welke vorm dan ook.

Sabine Vancraeynest
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Sabine Vancraeynest

Sabine is onze teamleider Personenschade. Zij is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Sabine is bij SRK Rechtsbijstand gestart als rechtshulpverlener Arbeid, met als specialisatie Sociale Verzekeringen. Zij heeft na dertien jaar de overstap naar teamleider Personenschade gemaakt.

Wat kan Sabine voor u betekenen?
Sabine zet zich er dagelijks voor in om het team zo te coachen, dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en dat er teambased wordt gewerkt. Hierdoor komt de dienstverlening van SRK op een hoger niveau en straalt SRK kracht, betrouwbaarheid maar ook vooral deskundigheid uit. Sabine haalt veel voldoening uit haar werk. Als teamleider Personenschade kan zij veel betekenen: “Mensen hebben net een enorm traumatische ervaring meegemaakt en hebben tijd nodig om dit fysiek en psychisch te kunnen verwerken. Het is mooi als je hier vanuit je vakgebied in mee mag helpen door juridische discussies van ze over te nemen.” 

Simon de Groot
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Simon de Groot

Simon is sinds 2012 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 2010 is hij afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de afstudeerrichting Civiel Recht. Tijdens en na zijn studie deed hij ervaring op in de advocatuur en het bedrijfsleven en specialiseerde hij zich in het Aansprakelijkheidsrecht.

Wat kan Simon voor u betekenen?
Op de afdeling Letselschade houdt Simon zich dagelijks bezig met het vertegenwoordigen van slachtoffers. Hij ziet het als zijn taak om slachtoffers te begeleiden door het juridische doolhof en hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen:

“De behandeling van een Letselschadezaak is maatwerk; ieder slachtoffer is uniek en verdient persoonlijke aandacht. Het geeft mij een goed gevoel om mensen bij te staan in een moeilijk en soms zeer verdrietig moment in hun leven en ervoor te zorgen dat zij krijgen waar zij recht op hebben. Dit maakt mijn werk bijzonder.”

Sonja Moerman
Afdelingen
 • Werk en ontslag
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Onroerend goed- en zakenrecht
Over Sonja Moerman

Sonja is vanaf 2007 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Ze heeft HBO-Rechten gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Sonja is werkzaam als jurist op de afdeling Wonen.

Wat kan Sonja voor u betekenen?
Sonja heeft er oog voor om de zaken praktisch aan te pakken en op te lossen. Haar focus ligt daarbij op een snelle oplossing voor de klant in begrijpelijke taal. Zij vindt de mensen achter haar zaken erg interessant aan haar werk.

Ton de Rooij
Afdelingen
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Advocaat
 • Bouwrecht
 • Huurrecht
 • Onroerend goed- en zakenrecht
Over Ton de Rooij

Ton is sinds 1998 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde hij in 1989 af in de Rechten. Ton is bij SRK Rechtsbijstand begonnen als rechtshulpverlener. In 2006 is hij beëdigd als advocaat. Zijn rechtsgebieden zijn Bouwrecht, Huurrecht, Koop/Verkooprecht, Appartementsrecht en Burenrecht. Daarnaast is hij sinds 1 juni 2015 lid van de VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht Advocaten).

Wat kan Ton voor u betekenen?
Ton werkt resultaatgericht. Hij stemt met de klant af welk resultaat gewenst en haalbaar is, en dat probeert hij vervolgens voor de klant te bereiken.

Ton vindt de mogelijkheid om iets te betekenen voor een klant zeer interessant. Daarnaast vindt hij het contact met verschillende partijen, niet alleen per telefoon, mail of brief maar ook in persoon, erg leuk aan zijn werk.

Ton Slager
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
Over Ton Slager

Ton is sinds 1998 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ton is advocaat Arbeidsrecht en Onderwijsrecht. 

Wat kan Ton voor u betekenen?
Ton weet in zijn werk een hoge mate van juridische deskundigheid en jarenlange ervaring te koppelen aan de wens van de klant. Hij probeert daarbij altijd voor het probleem van de klant een praktisch en optimaal resultaat te bereiken. Een snelle en soepele manier van communiceren met de klant en de tegenpartij kenmerkt de werkwijze van Ton: “Het interessante aspect van mijn werk is dat ik mijn klanten behulpzaam kan zijn bij het oplossen van fundamentele problemen, zoals verlies van werk, en daarvoor gezamenlijk een oplossing kan proberen te vinden.”

 

Bas ’t Hart
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
Over Bas ’t Hart

Bas is sinds 2005 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1991 studeerde hij af in bedrijfsjuridische afstudeerrichting[is dat Arbeidsrecht???] aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bas is werkzaam als advocaat Arbeids- en Ambtenarenrecht.

Wat kan Bas voor u betekenen?
Bas is oplossingsgericht, praktisch en nuchter. Hij procedeert waar het moet en regelt waar het kan: “Arbeidsrecht is altijd mensenwerk. Zeer concreet en tastbaar, altijd weer anders en in ontwikkeling.”

Lisa Ham
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Lisa Ham

Lisa is sinds 2000 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Ze studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie werkte zij als medewerker bij een letselschadekantoor. Na haar studie is zij als junior rechtshulpverlener begonnen bij SRK op de afdeling Letselschade. Sinds 2007 is Lisa werkzaam als advocaat Personenschade. 
 
Wat kan Lisa voor u betekenen?
Lisa vindt het belangrijk om een vertrouwensband met de klant op te bouwen, daarbij helpt persoonlijk contact heel goed. Zij heeft de gave om ingewikkelde juridische problemen voor de klant om te zetten in een begrijpelijk geschil. Lisa geeft helder juridisch advies en gaat samen met de klant op zoek naar een mogelijke oplossing. “Ik vind het vooral van belang om te weten wat de klant echt wil. Soms is een lange, gerechtelijke procedure niet wenselijk en moet je kijken waarmee de klant echt is geholpen. Het uiteindelijke doel is altijd dat de klant met een tevreden gevoel terugkijkt op de behandeling van zijn zaak.”

Maarten Ledesma Marin
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Maarten Ledesma Marin

Maarten is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2008 studeerde hij af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Internationaal Recht, Europees Recht en Strafrecht. Maarten is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Maarten voor u betekenen?
Maarten probeert risico’s en kansen voor klanten duidelijk te benoemen, nog voordat zij hier zelf aan denken. Daarnaast vindt hij het contact met klanten en het juridische uitzoekwerk erg interessante facetten aan zijn werk als jurist.

Musgan Dadashzadeh
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Musgan Dadashzadeh

Musgan is sinds 2012 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 2011 is zij afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Musgan is werkzaam als jurist Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Musgan voor u betekenen?
Musgan is bijzonder gedreven in haar werk. Zij zal er alles aan doen om de zaak tot een goed einde te brengen. Het contact met klanten vindt Musgan erg belangrijk en leuk om te doen: “Mensen bijstaan in een moeilijke fase in hun leven en een deel van hun zorgen kunnen wegnemen, is voor mij de grootste drijfveer.”

Pieter Schmidt
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Pieter Schmidt

Pieter Schmidt is sinds 2001 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 1988 rondde hij zijn studie Rechten af aan de Universiteit Leiden. Pieter is werkzaam als advocaat Arbeidsrecht.

Wat kan Pieter voor u betekenen?
Pieter staat in zijn werk garant voor een praktische aanpak met aandacht voor de wensen van de klant. Het interessante aan Arbeidsrecht vindt hij de diversiteit van de zaken en de persoonlijke omgang met mensen.

Rik van den Berg
Afdelingen
 • MKB
Specialismen
 • MKB contracten Aansprakelijkheid
Over Rik van den Berg

Rik is sinds 2000 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Aan de Universiteit Leiden rondde hij zijn studie Rechten af. Rik is werkzaam als jurist Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht.

Wat kan Rik voor u betekenen?
Rik streeft er bij de behandeling van elke zaak naar om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Daarbij vindt hij het contact met de klant erg belangrijk en ziet hij het als een must om de klant op een duidelijke manier te informeren over zijn of haar kansen. 

Rob Kuin
Afdelingen
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Onroerend goed- en zakenrecht
Over Rob Kuin

Rob is sinds 2002 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 1981 studeerde hij af aan de Universiteit van Utrecht. Rob is werkzaam als jurist.

Wat kan Rob voor u betekenen?
Rob zijn drijfveer is mensen helpen. Dat doet hij door een prettig contact op te bouwen, samen vast te stellen welke oplossing het meest in belang is van de klant, en om daar voor te gáán. Een tevreden klant en een prima eindresultaat geven Rob de meeste voldoening in zijn werk.

Susan Donker
Afdelingen
 • Consumenten en geld
Specialismen
 • Contracten en aansprakelijkheidsrecht
Over Susan Donker

Susan is sinds 2008 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2003 studeerde zij af aan de Universiteit Leiden in de richting Civiel recht. Susan is werkzaam als jurist Contracten en Aansprakelijkheid, in het team zorg, onderwijs en straf.

Vincent van Ettinger
Afdelingen
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Advocaat
Over Vincent van Ettinger

Vincent is sinds 2005 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde af aan de Universiteit Leiden in de richting Civiel Recht. Vincent is werkzaam als advocaat en teamleider op de afdeling Wonen.

Wat kan Vincent voor u betekenen?
Vincent is enthousiast, pragmatisch en betrokken. Het helpen van mensen bij het oplossen van problemen, vindt hij dan ook erg interessant. 

Willem Ringlever
Afdelingen
 • Verkeer
Specialismen
 • Verkeersrecht
Over Willem Ringlever

Willem is sinds 1990 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als specialist op de afdeling Verkeer.

Wat kan Willem voor u betekenen?
Willem is recht door zee en geeft vanaf het begin duidelijkheid met betrekking tot de kansen op het maken van verhaal. Het helpen van mensen vindt hij één van de meest boeiende dingen aan zijn werk.

Wout van Dijk
Afdelingen
 • MKB
Specialismen
 • MKB contracten Aansprakelijkheid
Over Wout van Dijk

Wout is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde in 1979 af aan de Universiteit Utrecht in de richtingen Privaat- en Strafrecht. Wout is werkzaam als jurist op de afdeling MKB.

Wat kan Wout voor u betekenen?
Wout heeft goede contacten, zowel intern als extern, en onderscheidt zich door zijn ervaring en expertise. Het probleemoplossende, het ambachtelijke en het communicatieve aspect, vindt Wout erg interessant aan zijn werk. 

Melanie de Boer
Afdelingen
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Bestuursrecht
Over Melanie de Boer

Melanie studeerde in 1999 af aan de Rijksuniversiteit Leiden in het Staats- en bestuursrecht.  Na enige jaren werkzaam te zijn geweest als juriste bij DAS Rechtsbijstand is zij in 2008 bij SRK Rechtsbijstand begonnen. Zij is werkzaam in het team bestuursrecht.

Wat kan Melanie voor u betekenen?
Melanie onderscheidt zich onder andere door haar gedrevenheid. De zaken waarin zij echt het verschil kan maken vindt zij erg interessant.

Micha van der Chijs
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
 • MKB Arbeidsrecht
Over Micha van der Chijs

Micha is sinds 2003 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde Nederlands Recht met als specialisatie Bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden en is daar in 2003 afgestudeerd. Hij begon bij SRK op de afdeling Verkeersrecht. Later kwam hij op de afdeling Arbeidsrecht te werken en sinds 2014 is hij werkzaam op de afdeling MKB. In 2011 werd hij beëdigd als advocaat. Micha is werkzaam als advocaat Arbeidsrecht.
 
Wat kan Micha voor u betekenen?
Micha maakt makkelijk contact met mensen en probeert complexe onderwerpen op een zo eenvoudig mogelijke manier te vertalen voor de klant. Micha geniet van de uitdaging in zijn werk: “Het interessante aan het werk is dat het Recht altijd in ontwikkeling is en je daardoor ook als persoon continu uitgedaagd wordt om scherp en in ontwikkeling te blijven. Daarnaast is het leuk om met verschillende mensen en verschillende karakters contact te hebben.”

Renée Klatten
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Pensioenrecht
Over Renée Klatten

Renée is sinds 2004 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als jurist Pensioen- en Arbeidsrecht. Na haar studie Rechten aan de Universiteit Leiden heeft zij met goed gevolg de Beroepsopleiding Advocatuur voltooid. Voordat Renée bij SRK in dienst kwam, heeft zij als advocaat gewerkt. In 2013 heeft zij aan de VU met goed gevolg de postdoctorale opleiding ‘Leergang Pensioenrecht’ afgerond. 
 
Wat kan Renée voor u betekenen?
Renée is breed inzetbaar in het Arbeidsrecht, doordat zij ook kennis heeft van aanpalende rechtsgebieden zoals onder meer Pensioenrecht, Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht. Daarnaast vindt zij het belangrijk een goed contact te onderhouden met haar klanten en werkt zij met bezieling en accuratesse aan zaken, om het optimale resultaat te bereiken. 

Deze jurist maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd Arbeidsrechtteam. Naast de behandeling van civiele rechtszaken, heeft dit team speciale expertise in Onderwijs-, Ambtenaren- en Pensioenrecht. 

Sara Veerman
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Sara Veerman

Sara is sinds 2012 werkzaam als jurist Personenschade bij SRK Rechtsbijstand. Zij behaalde haar bachelor- en masterdiploma Rechtsgeleerheid aan de Universiteit Leiden. Haar master civiel recht behaalde zij in 2012. 

Wat kan Sara voor u betekenen?
Sara vindt het belangrijk dat in elke letselschadezaak wordt gezocht naar een passende aanpak en regeling. Geen enkele letselschadezaak en geen enkel slachtoffer is hetzelfde. Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeval. Dit maakt het werk uitdagend en afwisselend. Naast de emoties van klanten, spelen vanzelfsprekend ook de juridische aspecten van de zaak een grote rol. Het zijn met name deze juridische aspecten die het werk als letselschadejurist zo interessant maken.

Stephan de Koning
Afdelingen
 • MKB
Specialismen
 • MKB contracten Aansprakelijkheid
Over Stephan de Koning

Stephan is werkzaam als jurist binnen het MKB-team van SRK Rechtsbijstand. In 2011 is hij afgestudeerd in Civiel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stephan is begonnen op de afdeling Contracten en Aansprakelijkheid, waar hij zowel particuliere klanten als bedrijven bijstond. Sinds 1 april 2015 staat hij binnen het MKB-team voornamelijk bedrijven bij.
 
Wat kan Stephan voor u betekenen?
Stephan is erg betrokken. Hij bekijkt zaken altijd vanuit het perspectief van de klant en is open en eerlijk over de mogelijkheden in een zaak. Van daaruit probeert hij altijd het beste resultaat voor de klant te bereiken. Stephan vindt het brede spectrum aan zaken erg interessant aan zijn werk. “Het rechtsgebied Contracten en Aansprakelijkheid is zeer veelomvattend en dynamisch. Elke zaak is hierdoor anders!”

Vera Theeuwen
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Vera Theeuwen

Vera is sinds 2004 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2008 is zij afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was ze vier jaar werkzaam als juridisch medewerker. Daarbij ondersteunde Vera juristen en advocaten bij diverse werkzaamheden. Vanaf 2007 is zij daadwerkelijk in dienst getreden bij SRK Rechtsbijstand als jurist.

Wat kan Vera voor u betekenen?
Vera heeft veel plezier in haar werk: “Het geeft mij een gevoel van genoegdoening om slachtoffers bij te staan bij het verhalen van de schade waar zij recht op hebben.”

Vivien van Dijk
Afdelingen
 • Letselschade
Specialismen
 • Letselschade
Over Vivien van Dijk

Vivien is sinds 1995 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij is werkzaam als specialist Personenschade. Samen met twee andere collega’s bouwde zij met succes het team Licht Letsel op. Inmiddels is zij werkzaam op het team Middel/Zwaar Letsel.

Wat kan Vivien voor u betekenen?
Vivien onderscheidt zich door haar grote kennis van verkeerszaken en mishandelingszaken. Zij is gespecialiseerd in aansprakelijkheid op het gebied van verkeer en mishandelingen. Vivien heeft veel plezier in haar werk: “Het blijft boeien. Iedere zaak is toch weer anders; door het voorval en de te voeren discussie met de verzekeraar, of door het opgelopen letsel en de gevolgen waar je soms niet bij stilstaat. Ik blijf het ook leuk vinden om de discussie met een verzekeraar aan te gaan en zeker om deze te winnen. Dat voelt vaak toch als een persoonlijke overwinning.”

Angela Wilson
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Pensioenrecht
Over Angela Wilson

In 1994 studeerde Angela af in Civiel- en Bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden. Voordat zij bij SRK in dienst kwam, werkte zij vijf jaar in de advocatuur. Sinds 2000 is zij verbonden aan SRK Rechtsbijstand als advocaat Arbeids- en Pensioenrecht. 

Wat kan Angela voor u betekenen? 
De rechtspraktijk op de afdeling Arbeid is afwisselend en hectisch. De zaken hebben vaak veel invloed op het leven van de klant. Angela onderscheidt zich onder andere door haar snelheid en praktische aard: “Het werk is leuk omdat je hiermee echt mensen helpt. Je kunt vaak snel een goed resultaat bereiken, waar klanten heel blij mee zijn.” Het behoud van werk, is in veel zaken prioriteit. Als dat niet mogelijk is, probeert Angela financieel gezien altijd een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de klant. Zij is ook specialist op het gebied van (vroeg)pensioen. In principe probeert zij voor de klant zo gunstig mogelijk te schikken. Lukt dat niet, dan procedeert ze graag, desnoods in hoger beroep. Angela is lid van de Vereniging voor Pensioenjuristen.

Deze jurist maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd Arbeidsrechtteam. Naast de behandeling van civiele rechtszaken, heeft dit team speciale expertise in Onderwijs-, Ambtenaren- en Pensioenrecht.

Voor alle juridische hulp