SRK Rechtsbijstand

Bekijk hier de profielen van onze medewerkers.

Arno van Kooten
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Arno van Kooten

Arno is advocaat en teamleider van de afdeling Arbeid. Hij is sinds 1992 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van Utrecht. 

Wat kan Arno voor u betekenen?
Arno houdt zich dagelijks als teamleider bezig met coachen van het team Arbeid. Hij vindt het van belang zichzelf als persoon en jurist steeds verder te ontwikkelen, zaken inhoudelijk goed uit te zoeken en klantgericht te werk te gaan: “Het interessante aan werken bij SRK is het inhoudelijke juridische werk, het samenwerken met en leiding geven aan professionals, het contact met klanten en het oplossen van praktische problemen vanuit mijn rol als teamleider.

Cock Scheffer-Marin
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Cock Scheffer-Marin

Cock is sinds maart 2001 in dienst bij SRK Rechtsbijstand. In juni 1985 is zij afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Cock deed haar ervaring als advocaat op bij een klein kantoor waar zij de algemene praktijk voerde, en waarbij strafzaken en vreemdelingenzaken de hoofdmoot vormden. Cock is werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in Arbeidsrecht.

Wat kan Cock voor u betekenen?
Cock profileert zich als advocaat door haar deskundigheid, gedrevenheid en accuratesse. Daarnaast heeft zij veel plezier in haar werk. Cock vindt het een uitdaging om voor de klant het meest optimale resultaat te behalen: “Elke dag is anders, het is nooit saai. Arbeidsrecht blijft veranderen en boeien!”

Daniëlle van den Bergh-Beck
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Daniëlle van den Bergh-Beck

Danielle is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde zij Rechten. Ze is afgestudeerd in de richting Civiel- en Bestuursrecht, met als specialisatie Arbeidsrecht. Inmiddels is Danielle één van onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht.

Wat kan Danielle voor u betekenen?
Danielle houdt zich dagelijks bezig met geschillen tussen werkgevers en werknemers. Zij treedt daarbij op voor zowel werkgevers als werknemers in zeer uiteenlopende kwesties. Haar dagelijkse werkzaamheden zijn gevarieerd en bestaan onder meer uit het contact met klanten, onderhandelen met de wederpartij, bemiddelingsgesprekken voeren en indien nodig procederen bij de rechtbank. Danielle haalt veel voldoening uit haar werk. Zij vindt het leuk om voor de klant het meest optimale resultaat te behalen: “Niet alleen het juridische aspect van mijn werk vind ik interessant, maar minstens zo belangrijk is voor mij het luisterend oor dat ik kan bieden aan klanten. Ik kan echt iets voor ze betekenen.” 

Hugo van Duijvenbode
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
Over Hugo van Duijvenbode

Hugo is sinds 1995 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1992 studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie deed hij ervaring op in de advocatuur. Hugo is werkzaam als advocaat Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht.

Wat kan Hugo voor u betekenen?
Hugo is een door de wol geverfde advocaat, kent het klappen van de zweep en oefent zijn vak met passie uit. Hij houdt zijn vakliteratuur zeer nauwkeurig bij en komt mede daardoor in onderhandelingen en procedures goed beslagen ten ijs: “Ik vind het een enorme uitdaging om mensen te helpen die in hun arbeidsverhouding te maken krijgen met problemen en conflicten. Mijn streven daarbij is een zo optimaal mogelijk resultaat voor de klant te behalen. Het Arbeidsrecht is een zeer dynamisch rechtsgebied en dat spreekt mij zeer aan. Elke dag is anders en het is nooit saai."

Hugo is lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht en de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Ilse ter Steege
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Ilse ter Steege

Ilse is sinds 2007 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Tijdens haar studie Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, was ze werkzaam als medewerker bij het Juridisch Service Centrum. Nadat Ilse afstudeerde, is ze jurist Arbeidsrecht geworden.

Wat kan Ilse voor u betekenen?
In het werk van Ilse zijn een persoonlijke benadering, een heldere vorm van communicatie en een gedegen onderzoek voor haar van groot belang: “Het contact dat ik heb met mijn klanten vind ik erg belangrijk. Een goede band met mijn klanten opbouwen, staat bij mij voorop en geeft mij veel voldoening in mijn werk.”

Jochem Grashuis
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Jochem Grashuis

Jochem is sinds 2013 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 2011 studeerde hij af in Rechten aan de Universiteit Leiden. Jochem is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Jochem voor u betekenen?
Jochem strijdt altijd voor het optimale resultaat voor de klant, waarbij hij de gang naar de rechter niet schuwt: “Komt er geen minnelijke regeling tot stand waar ik achter sta en heeft mijn cliënt een zaak, dan zorg ik ervoor dat hij of zij door de rechter in het gelijk wordt gesteld.” 

Marianne Berkhuijsen
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Marianne Berkhuijsen

Marianne is sinds april 2011 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde af in de richting Arbeidsrecht op de Universiteit van Amsterdam. Bij SRK is zij werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Marianne voor u betekenen?
Marianne is een sociale, communicatief vaardige, stressbestendige en leergierige arbeidsrechtjuriste. Haar aanpak kenmerkt zich door inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen, strategische en praktische oplossingen en het zoeken naar verbinding tussen zaken én mensen.

Marieke Billiet
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Ambtenarenrecht
Over Marieke Billiet

Marieke is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1996 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. In de negentien jaar na haar studie deed zij ruime specialistische ervaring op in het Ambtenarenrecht (o.a. ARAR, BARD, CAR/UWO), het Militair Ambtenarenrecht (AMAR) en Sociaal Zekerheidsrecht. Ook is zij goed thuis in het Onderwijsrecht. Marieke is bij SRK werkzaam als advocaat Ambtenarenrecht.
 
Wat kan Marieke voor u betekenen?
Marieke is erg betrokken bij haar klanten en zeer toegankelijk. Ze reageert snel, is analytisch en de rechtsgebieden die zij behandelt, kennen geen geheimen meer voor haar. Marieke denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Daar waar de juridische oplossing afwezig is, lukt het haar toch vaak de zaak naar tevredenheid op te lossen. Zijn er wél juridische mogelijkheden, dan weet Marieke die doorgaans in het voordeel van de klant aan te wenden.Marieke: “Een goede relatie met de klant is voor mij noodzakelijk om mijn werk goed te kunnen doen. Daar investeer ik dan ook veel in. Ik zal altijd mijn uiterste best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor de klant. Als die tevreden is, ben ik het ook.” 

Marjan Schroevers
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Marjan Schroevers

Marjan is sinds 2005 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1998 is ze afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marjan is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Marjan voor u betekenen?
Marjan heeft veel aandacht voor wat de klant eigenlijk wil. Aan de hand van die wensen, wordt samen bepaald wat de beste oplossing is. Marjan vindt onder meer de veelzijdigheid erg interessant aan haar werk als jurist. 

Marjolein Hoogendonk
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Marjolein Hoogendonk

Marjolein is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2002 heeft ze aan de Universiteit Utrecht haar Rechtenstudie afgerond. Marjolein is werkzaam als advocaat Arbeids- en Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Marjolein voor u betekenen?
Marjolein heeft een duidelijke manier van communiceren. Het is haar streven om bij elke klant zo snel mogelijk te handelen, zodat deze niet langer dan nodig in onzekerheid blijft zitten: “Het interessante aan mijn werk vind ik dat je het juridisch inhoudelijke kunt combineren met persoonlijk contact met klanten. Vanuit mijn expertise en ervaring probeer ik mijn klanten zo goed mogelijk te adviseren.”

Priscilla van Keulen
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Priscilla van Keulen

Priscilla is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Priscilla is jurist Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Priscilla voor u betekenen?
De proceskant spreekt Priscilla erg aan in het werk als jurist. Ze staat bekend om haar slagvaardigheid. Een bijzondere ervaring had Priscilla onlangs met een wederpartij. Deze vroeg haar na afloop van een pittig exit-traject of hij de volgende keer Priscilla als jurist kon inschakelen.

Sonja Moerman
Afdelingen
 • Werk en ontslag
 • Wonen, bouwen en huren
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Onroerend goed- en zakenrecht
Over Sonja Moerman

Sonja is vanaf 2007 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Ze heeft HBO-Rechten gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Sonja is werkzaam als jurist op de afdeling Wonen.

Wat kan Sonja voor u betekenen?
Sonja heeft er oog voor om de zaken praktisch aan te pakken en op te lossen. Haar focus ligt daarbij op een snelle oplossing voor de klant in begrijpelijke taal. Zij vindt de mensen achter haar zaken erg interessant aan haar werk.

Ton Slager
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
Over Ton Slager

Ton is sinds 1998 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Hij is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ton is advocaat Arbeidsrecht en Onderwijsrecht. 

Wat kan Ton voor u betekenen?
Ton weet in zijn werk een hoge mate van juridische deskundigheid en jarenlange ervaring te koppelen aan de wens van de klant. Hij probeert daarbij altijd voor het probleem van de klant een praktisch en optimaal resultaat te bereiken. Een snelle en soepele manier van communiceren met de klant en de tegenpartij kenmerkt de werkwijze van Ton: “Het interessante aspect van mijn werk is dat ik mijn klanten behulpzaam kan zijn bij het oplossen van fundamentele problemen, zoals verlies van werk, en daarvoor gezamenlijk een oplossing kan proberen te vinden.”

 

Bas ’t Hart
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
Over Bas ’t Hart

Bas is sinds 2005 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1991 studeerde hij af in bedrijfsjuridische afstudeerrichting[is dat Arbeidsrecht???] aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bas is werkzaam als advocaat Arbeids- en Ambtenarenrecht.

Wat kan Bas voor u betekenen?
Bas is oplossingsgericht, praktisch en nuchter. Hij procedeert waar het moet en regelt waar het kan: “Arbeidsrecht is altijd mensenwerk. Zeer concreet en tastbaar, altijd weer anders en in ontwikkeling.”

Maarten Ledesma Marin
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Maarten Ledesma Marin

Maarten is sinds 2012 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2008 studeerde hij af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Internationaal Recht, Europees Recht en Strafrecht. Maarten is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Maarten voor u betekenen?
Maarten probeert risico’s en kansen voor klanten duidelijk te benoemen, nog voordat zij hier zelf aan denken. Daarnaast vindt hij het contact met klanten en het juridische uitzoekwerk erg interessante facetten aan zijn werk als jurist.

Musgan Dadashzadeh
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Musgan Dadashzadeh

Musgan is sinds 2012 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 2011 is zij afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Musgan is werkzaam als jurist Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Musgan voor u betekenen?
Musgan is bijzonder gedreven in haar werk. Zij zal er alles aan doen om de zaak tot een goed einde te brengen. Het contact met klanten vindt Musgan erg belangrijk en leuk om te doen: “Mensen bijstaan in een moeilijke fase in hun leven en een deel van hun zorgen kunnen wegnemen, is voor mij de grootste drijfveer.”

Pieter Schmidt
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
Over Pieter Schmidt

Pieter Schmidt is sinds 2001 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 1988 rondde hij zijn studie Rechten af aan de Universiteit Leiden. Pieter is werkzaam als advocaat Arbeidsrecht.

Wat kan Pieter voor u betekenen?
Pieter staat in zijn werk garant voor een praktische aanpak met aandacht voor de wensen van de klant. Het interessante aan Arbeidsrecht vindt hij de diversiteit van de zaken en de persoonlijke omgang met mensen.

Micha van der Chijs
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Advocaat
 • Arbeidsrecht
 • MKB Arbeidsrecht
Over Micha van der Chijs

Micha is sinds 2003 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde Nederlands Recht met als specialisatie Bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden en is daar in 2003 afgestudeerd. Hij begon bij SRK op de afdeling Verkeersrecht. Later kwam hij op de afdeling Arbeidsrecht te werken en sinds 2014 is hij werkzaam op de afdeling MKB. In 2011 werd hij beëdigd als advocaat. Micha is werkzaam als advocaat Arbeidsrecht.
 
Wat kan Micha voor u betekenen?
Micha maakt makkelijk contact met mensen en probeert complexe onderwerpen op een zo eenvoudig mogelijke manier te vertalen voor de klant. Micha geniet van de uitdaging in zijn werk: “Het interessante aan het werk is dat het Recht altijd in ontwikkeling is en je daardoor ook als persoon continu uitgedaagd wordt om scherp en in ontwikkeling te blijven. Daarnaast is het leuk om met verschillende mensen en verschillende karakters contact te hebben.”

Renée Klatten
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Pensioenrecht
Over Renée Klatten

Renée is sinds 2004 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als jurist Pensioen- en Arbeidsrecht. Na haar studie Rechten aan de Universiteit Leiden heeft zij met goed gevolg de Beroepsopleiding Advocatuur voltooid. Voordat Renée bij SRK in dienst kwam, heeft zij als advocaat gewerkt. In 2013 heeft zij aan de VU met goed gevolg de postdoctorale opleiding ‘Leergang Pensioenrecht’ afgerond. 
 
Wat kan Renée voor u betekenen?
Renée is breed inzetbaar in het Arbeidsrecht, doordat zij ook kennis heeft van aanpalende rechtsgebieden zoals onder meer Pensioenrecht, Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht. Daarnaast vindt zij het belangrijk een goed contact te onderhouden met haar klanten en werkt zij met bezieling en accuratesse aan zaken, om het optimale resultaat te bereiken. 

Deze jurist maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd Arbeidsrechtteam. Naast de behandeling van civiele rechtszaken, heeft dit team speciale expertise in Onderwijs-, Ambtenaren- en Pensioenrecht. 

Angela Wilson
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Pensioenrecht
Over Angela Wilson

In 1994 studeerde Angela af in Civiel- en Bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden. Voordat zij bij SRK in dienst kwam, werkte zij vijf jaar in de advocatuur. Sinds 2000 is zij verbonden aan SRK Rechtsbijstand als advocaat Arbeids- en Pensioenrecht. 

Wat kan Angela voor u betekenen? 
De rechtspraktijk op de afdeling Arbeid is afwisselend en hectisch. De zaken hebben vaak veel invloed op het leven van de klant. Angela onderscheidt zich onder andere door haar snelheid en praktische aard: “Het werk is leuk omdat je hiermee echt mensen helpt. Je kunt vaak snel een goed resultaat bereiken, waar klanten heel blij mee zijn.” Het behoud van werk, is in veel zaken prioriteit. Als dat niet mogelijk is, probeert Angela financieel gezien altijd een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de klant. Zij is ook specialist op het gebied van (vroeg)pensioen. In principe probeert zij voor de klant zo gunstig mogelijk te schikken. Lukt dat niet, dan procedeert ze graag, desnoods in hoger beroep. Angela is lid van de Vereniging voor Pensioenjuristen.

Deze jurist maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd Arbeidsrechtteam. Naast de behandeling van civiele rechtszaken, heeft dit team speciale expertise in Onderwijs-, Ambtenaren- en Pensioenrecht.

Angélique Staal
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Sociale zekerheid
Over Angélique Staal

Angélique is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als jurist Sociaal Verzekeringsrecht. In 1991 behaalde zij haar meesterstitel Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1993 is zij zich steeds meer gaan specialiseren in het Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Angélique voor u betekenen?
De kracht van Angélique komt voort uit haar passie voor het Sociaal Verzekeringsrecht. Ze wil mensen graag helpen met haar kennis en kunde. Haar persoonlijke stijl verwoordt zij kort en krachtig met de volgende woorden: direct, duidelijk, betrokken, gedreven en toegankelijk.

Marieke Buitenhuis
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Marieke Buitenhuis

Marieke is sinds 2007 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2008 studeerde zij af aan de Hogeschool INholland in Rotterdam in Arbeidsrecht. Marieke is werkzaam als jurist op de afdeling Arbeid.

Wat kan Marieke voor u betekenen?
Marieke onderscheidt zich door haar duidelijke communicatie. De dynamiek van het arbeidsrecht en het helpen van klanten vindt zij erg interessant.

Joost van den Berg
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
Over Joost van den Berg

Joost is sinds 2012 verbonden aan SRK rechtsbijstand. In 2008 is hij afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Joost heeft zijn eerste ervaring opgedaan bij een advocatenkantoor en heeft daarna onder andere op de afdeling ontslagzaken van het UWV gewerkt. Door de jaren heen heeft hij veel dossiers gedaan op het gebied van Huurrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Tewerkstellingsvergunningen. Joost is nu werkzaam als jurist op de afdeling Arbeid.

Wat kan Joost voor u betekenen?
Joost gaat als jurist snel en doelgericht te werk, zonder daarbij de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Hij vindt de diversiteit van zijn werk erg interessant.

Jolanda Bakker
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Sociale zekerheid
Over Jolanda Bakker

Jolanda is sinds 2006 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde haar titel in 1992. Jolanda is werkzaam als jurist Sociaal Zekerheidsrecht en heeft ruim twintig jaar ervaring op dit rechtsgebied. 

Wat kan Jolanda voor u betekenen?
Jolanda is sociaal en betrokken en door haar ruime werkervaring is zij in staat om voor u een optimaal resultaat te behalen. Jolanda begrijpt dat beslissingen van het UWV, de SVB en/of de gemeente vaak grote emotionele en financiële gevolgen voor u kunnen hebben. Zij zet zich graag in voor de behartiging van uw belangen en streeft samen met u naar een zo goed mogelijk resultaat, een nieuw evenwicht.

Maus de Wijs
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Maus de Wijs

Maus is sinds 2010 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. In 1996 heeft hij zijn studie Rechten afgerond. Hierna is hij als jurist gaan werken bij grote belangenorganisaties als de Consumentenbond en EVO (Eigen Vervoers Organisatie). Maus is werkzaam als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Maus voor u betekenen?
Bij Maus staat de wens van de klant voorop. Daarna kijkt hij samen met zijn klant of die wens realistisch en haalbaar is. Hij onderscheidt zich als jurist door zijn pragmatische aanpak. Maus doet zijn werk met veel passie en krijgt energie van de grote variatie in zaken: “Elke zaak is anders, daardoor blijft het uitdagend.

Marian Bruins
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Marian Bruins

In 1997 studeerde zij af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  

Marian is sinds 1998 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij begon haar carrière bij SRK op de afdeling letsel. In 2006 werd zij advocaat op deze afdeling. Vanaf 2009 is zij werkzaam als advocaat Arbeidsrecht.

Wat kan Marian voor u betekenen?
Marian houdt haar kennis op het vakgebied goed bij. 

In 2014 heeft zij de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht met goed gevolg afgelegd.

Verder is Marian sinds begin 2015 ook lid van de VAAN (de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland). 

Het zo helder en duidelijk mogelijk behandelen van juridische problemen voor klanten vindt Marian erg interessant aan haar werk. Daarbij houdt zij altijd oog voor de praktische oplossing en de persoonlijke emoties die daarbij betrokken zijn.

Laura Gilden
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Sociale zekerheid
Over Laura Gilden

Laura is sinds 2013 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde Nederlands Recht en Commerciële Rechtspraak, en studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Amsterdam. Bij SRK werkt zij als rechtshulpverlener Sociaal Verzekeringsrecht.

Wat kan Laura voor u betekenen?
Tijdens haar studie was Laura een tijdlang juridisch ondersteuner bij een advocatenkantoor. Later werkte zij bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar zij onder andere bezwaarschriften behandelde. Laura: “Ik onderzoek graag alle mogelijkheden die er zijn om het beste resultaat voor mijn klanten te bereiken. Ik geniet van de combinatie van het juridisch inhoudelijke werk en het veelvuldige contact met klanten. Je kunt in dit werk echt iets voor mensen betekenen.”

Gwen van Eupen
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Gwen van Eupen

Gwen werkt sinds 2003 bij SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde in Utrecht en Nijmegen, en is in 2003 in Nijmegen afgestudeerd in Civiel Recht. Voordat zij bij SRK kwam werken, heeft Gwen ervaring opgedaan in een Rechtswinkel en als juridisch medewerker op een advocatenkantoor. Gwen werkt bij SRK op de afdeling Arbeid.

Wat kan Gwen voor u betekenen?
Gwen probeert altijd zo klantgericht en persoonlijk mogelijk te werken. Gwen: “Op de afdeling Arbeid gaan dingen vaak snel, dat vind ik een interessant aspect. Verder is ‘werk’ voor de meeste mensen een belangrijk deel van hun leven. Het vormt een groot onderdeel van iemands dagelijkse bestaan. Dat maakt arbeidszaken altijd weer boeiend."

Jurgen Kraan
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
Over Jurgen Kraan

Jurgen is sinds 2000 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1994 studeerde hij af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Jurgen is werkzaam als jurist Arbeidsrecht en is daarnaast gespecialiseerd in Ambtenarenrecht en Onderwijsrecht.

Wat kan Jurgen voor u betekenen?
Arbeidsrecht is een van de meest dynamische rechtsgebieden, en juist daarom een rechtsgebied dat nooit verveelt. Jurgen vindt het een uitdaging om samen met de klant een probleem op te pakken en zo mogelijk creatief op te lossen. Hierbij staan de belangen en wensen van de klant uiteraard centraal. 
Jurgen is lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Deze jurist maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd Arbeidsrechtteam. Naast de behandeling van civiele rechtszaken, heeft dit team speciale expertise in Onderwijs-, Ambtenaren- en Pensioenrecht.

Michelle de Kip
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Michelle de Kip

Michelle is sinds begin 2016 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand op de afdeling Arbeidsrecht. Voordat Michelle bij SRK Rechtsbijstand kwam werken was zij werkzaam als Arbeidsrechtjurist bij Rabobank Nederland. Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en rondde daar in 2013 haar masters in Privaatrecht en Arbeidsrecht af. Tijdens haar studententijd werkte Michelle bij het Servicecenter en de Adviesdesk van DAS Rechtsbijstand én bij de Universiteit van Amsterdam op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, onder andere bij de Onderwijsbalie, Admission Office en de afdeling Diplomering. Naast deze werkzaamheden werkte zij ook als vrijwilliger bij de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer als Rechtswinkelier en als bestuurslid. 

Wat kan Michelle voor u betekenen?
Michelle biedt een luisterend oor, leeft mee met haar klanten en neemt de tijd. Ze doet haar uiterste best om het arbeidsrechtelijke geschil op te lossen en geeft haar klanten nooit het gevoel dat ze een ‘nummer’ zijn. Michelle: “In elk dossier leer je nieuwe mensen kennen en probeer ik tot een zo goed mogelijke en praktische oplossing te komen, waarbij de wens van de klant altijd centraal staat. Dat maakt het werk zeer afwisselend en interessant.

Samantha Oey
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Samantha Oey

Samantha studeerde in 2006 af in het Civiel Recht, met als specialisatie Arbeidsrecht, aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Tijdens haar studie deed zij onder andere incassowerkzaamheden en liep zij stage op een middelgroot advocatenkantoor. Na haar stage groeide zij op die plek door tot juridisch medewerker en vervolgens tot advocaat. Na een mooie samenwerking van acht jaar, stapte zij over naar een nichekantoor in Den Haag. Bij SRK Rechtsbijstand is Samantha in juni 2016 in dienst gekomen als advocaat op de afdeling Arbeid.

Wat kan Samantha voor u betekenen?
Samantha is oprecht, gepassioneerd en praktisch ingesteld. Ze vindt het bovendien leuk om te bloggen over nieuwe dingen of spraakmakende zaken op het gebied van het Arbeidsrecht. Samantha: “Als advocaat heb ik de behoefte om mensen te helpen, daar waar nodig en daar waar het kan. De werkzaamheden in de advocatuur zijn heel divers. Het varieert van het schrijven van brieven tot het houden van besprekingen, en van het adviseren en informeren van klanten tot het daadwerkelijk procederen. Hierdoor wordt het werk nooit saai en blijft het voor mij altijd interessant.

Tom Horlings
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
Over Tom Horlings

Tom is sinds 2001 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1998 studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richting Privaatrecht. Tom is werkzaam als jurist Arbeidsrecht. Daarnaast is hij gespecialiseerd in Ambtenaren- en Onderwijsrecht. 

Wat kan Tom voor u betekenen?
Tom heeft een brede kennis en ervaring. Hij zoekt de samenwerking met de klant om de zaak tot een optimale uitkomst te brengen. Daarbij helpt hij de klant ook de niet-juridische kanten in het oog te houden. Tom: “Interessant vind ik dat het Arbeidsrecht het hele leven omvat. Het gaat in de eerste plaats natuurlijk over inkomen en daarmee heel direct over je bestaan, maar mensen vinden ook een flink deel van hun identiteit in hun werk. Daarom brengen problemen in het werk vaak zulke emoties mee. Het is mooi om te zien hoe klanten daar heel verschillend mee omgaan en het is een mooie uitdaging om steeds de juiste snaar te vinden om de klant echt te helpen.”

Deze jurist maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd Arbeidsrechtteam. Naast de behandeling van civiele rechtszaken, heeft dit team speciale expertise in Onderwijs-, Ambtenaren- en Pensioenrecht.

Mary Goethals
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Mary Goethals

Wie is Mary Goethals?
Mary is sinds 2004 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1991 studeerde zij af aan de Universiteit Leiden in Civiel recht en sindsdien is ze werkzaam als jurist Arbeidsrecht. Daarnaast heeft zij zich bij SRK Rechtsbijstand gespecialiseerd op het gebied van non-concurrentiebedingen.

Wat kan Mary voor u betekenen?
Door nauw samen te werken met klanten is Mary in staat om snel, deskundig en praktisch advies te geven. Zij heeft ook de nodige proceservaring in het arbeidsrecht. 

Charlène Dentro
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Charlène Dentro

In 2010 behaalde Charlène haar master in Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2013 is zij werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Charlène begon bij dochteronderneming SRK Rechtshulp BV, waar zij voornamelijk arbeidszaken en regreszaken behandelde. In 2016 maakte zij de overstap naar SRK Rechtsbijstand waar zij sindsdien als jurist Arbeidsrecht werkt op de afdeling Arbeid.  

Wat kan Charlène voor u betekenen?
Tijdens haar studie liep Charlène stage bij een advocatenkantoor en voordat zij bij SRK in dienst kwam, werkte zij twee jaar als bedrijfsjurist op een accountantskantoor. Charlène heeft een proactieve werkwijze en houdt van een praktische aanpak, waarbij uiteraard de wens van de klant altijd centraal staat. Zij biedt een luisterend oor aan haar klanten en is toegankelijk.
Charlène: “Het is erg veelzijdig werk. Ik heb dagelijks te maken met veel verschillende mensen en diverse dossiers. Doordat ik het dossier vanaf het begin tot het eind zelf behandel wordt er ook een band opgebouwd met de klant, dit spreekt mij erg aan.”

Kimberly van Dijk
Afdelingen
 • Uitkeringen en toeslagen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Onderwijsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Kimberly van Dijk

Kimberly studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2004 studeerde zij af in het Strafrecht, twee jaar later behaalde zij haar bachelor in Criminologie, met als specialisatie Jeugd. Van 2008 tot en met 2016 werkte zij als senior jurist bij DAS Rechtsbijstand. Sinds augustus 2016 is Kimberly werkzaam bij SRK Rechtsbijstand als jurist Arbeids-, Ambtenaren-, Onderwijs- en Sociaal Zekerheidsrecht.

Wat kan Kimberly voor u betekenen?
Kimberly is een gepassioneerd jurist die altijd een optimaal resultaat voor haar klanten wil behalen. Binnen de juridische mogelijkheden spant zij zich maximaal in om te voldoen aan de verwachtingen van de klant. In haar visie is een open en eerlijke communicatie met de klant daarbij onmisbaar.
Kimberly: “Ik vind het elke keer weer een mooie uitdaging om het maximaal haalbare voor de klant te realiseren, binnen de continu veranderende wet- en regelgeving en jurisprudentie. Ik houd ervan om samen met de klant naar een goed resultaat toe te werken.

Loes Roze
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Loes Roze

Loes studeerde Privaatrecht aan de Universiteit Groningen, waar zij in 2006 afstudeerde. Achtereenvolgens werkte zij drie jaar als advocaat Personen- en Familierecht bij De Kempenaer Advocaten in Arnhem, bijna twee jaar als advocaat Arbeidsrecht bij het advocatenkantoor Ploum Lodder Princen in Rotterdam en drie jaar als advocaat Arbeidsrecht en Civiel Recht bij Van Dam en Kruidenier Advocaten in Capelle aan den IJssel. Sinds 2015 is zij in dienst bij SRK Rechtsbijstand als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Loes voor u betekenen?
Loes vindt het belangrijk om de klant duidelijkheid te bieden over de juridische mogelijkheden van een zaak, zodat een goede afweging kan worden gemaakt. Haar insteek is altijd om tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen. Daarvoor is het soms nodig om stevig te onderhandelen met de andere partij, iets wat Loes graag voor haar klant doet. 

Loes: “Vaak spelen er naast financiële aspecten ook andere persoonlijke belangen mee. Ik vind het dan ook niet erg om naast juridisch adviseur ook als een soort ‘coach’ op te treden. Het is een uitdaging om met elke klant op één lijn te komen wat betreft aanpak van de zaak en telkens weer een resultaat te behalen waar de klant tevreden mee is.

Suzanne Loef
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Suzanne Loef

Suzanne is sinds 2009 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 2009 heeft ze haar opleiding Nederlands Recht (Master Privaatrecht) afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Suzanne is als jurist gespecialiseerd in Arbeidsrecht. 

Wat kan Suzanne voor u betekenen?
Suzanne onderscheidt zich in haar werk door onder andere haar betrokken- en voortvarendheid. Ze is pragmatisch en klantgericht. Daarbij vindt zij het contact met de klant en de uitdaging om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen erg leuk aan haar werk.

Wendy Timmermans
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Wendy Timmermans

Wendy is sinds 2005 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en daarna Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wendy is teamleider op de afdeling Arbeid en al meer dan 15 jaar werkzaam als jurist Arbeidsrecht. 

Wat kan Wendy voor u betekenen?
Wendy helpt graag anderen met juridische uitdagingen en wil graag bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het stimuleren en inspireren van mensen geeft haar veel voldoening en sluit goed aan op haar rol als teamleider. Zij is van mening dat enkel iemand die zelf bevlogen is door het werk wat zij/hij doet, de bevlogenheid van anderen kan voeden en versterken. Haar passie voor het arbeidsrecht, haar lef en slagvaardigheid zijn voor haar van groot belang om het werk goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast is Wendy klantgericht, betrokken, verantwoordelijk en toegankelijk.

Wendy: “Ik besef dat een goede arbeidsrechtelijke relatie heel belangrijk is voor het welbevinden van iemand. Ik houd van rechtvaardigheid en kom graag op voor klanten die dat niet zelfstandig kunnen.

Roel van de Pol
Afdelingen
 • Uitkeringen en toeslagen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Roel van de Pol

Roel werkt sinds 2008 bij SRK Rechtsbijstand. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid, Egyptische Taal en Cultuur en Europese Unie Studies aan de Universiteit Leiden. Roel is werkzaam als jurist Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht en houdt zich daarnaast veelvuldig bezig met het medezeggenschapsrecht.

Wat kan Roel voor u betekenen?
Roel is een gedreven jurist die een zo goed mogelijk resultaat wil behalen voor zijn klanten. Voor zaken over bijvoorbeeld de WW, Ziektewet, WIA, IOW, Participatiewet en IOAW kunt u bij hem terecht. In Ziektewet- en WIA-zaken richt hij zich in het bijzonder op zaken waarin de klant een bijzondere aandoening heeft, zoals fibromyalgie, EDS/bindweefselaandoeningen, Dupuytren, Bechterew, autisme of een andere psychische aandoening.

Roel: “Iedere zaak is bijzonder en uniek, en vereist een eigen aanpak, zeker in het socialezekerheidsstelsel dat door nieuwe wetten en regels constant verandert. Graag ga ik met de klant aan de slag om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken."

Laura Oostwouder
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Laura Oostwouder

Laura studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en haalde haar master in Arbeidsrecht in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 is zij in dienst bij SRK Rechtsbijstand als advocaat op de afdeling Arbeidsrecht. Haar specialisatie is met name Ontslagrecht, waaronder ontslag op staande voet.

Wat kan Laura voor u betekenen?
Laura heeft ruime ervaring in het Arbeidsrecht. Voordat zij bij SRK aan de slag ging, werkte zij vier jaar bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Daarnaast werkte zij onder meer bij vakbond FNV (toen nog: Abvakabo) en bij de Universiteit Leiden.
Laura’s passie ligt in het Arbeidsrecht. Zij maakt zich sterk voor de belangen van haar klanten. Daarnaast heeft zij voortdurende ontwikkeling en opleiding hoog in het vaandel staan. 

Laura: “Arbeid is voor iedereen een wezenlijk onderdeel van het bestaan. Het is heel belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde en bepaalt mede iemands geluk. De verschillende facetten van het Arbeidsrecht maken mijn werk iedere dag weer anders. De ene keer sta ik als advocaat een pleidooi te houden voor de rechter en dan weer onderhandel ik met de werkgever over een regeling voor mijn klant.

Chantal Binda
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Chantal Binda

Sinds 2011 werkt Chantal bij SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde daarvoor management, economie en rechten aan de Hogeschool INHolland in Den Haag. Chantal is bij SRK werkzaam als jurist arbeidsrecht en teamleider op de afdeling Arbeid.
 
Wat kan Chantal voor u betekenen?
Chantal is resultaatgericht en boekt graag goede resultaten met haar team door ervoor te zorgen dat de hiervoor benodigde middelen en mankracht beschikbaar zijn. Hoe doet zij dat samen met haar team? “Binnen het team streef ik naar een open en prettige werksfeer, waarbij we met z’n allen gaan voor het beste resultaat voor de klant. Heel vaak pakt dit ook goed uit en zie je dit terug in onze klanttevredenheid. Soms lukt dit helaas niet. In dat geval ga ik graag met de klant in gesprek op zoek naar oplossingen. De feedback die hieruit volgt kunnen we vervolgens weer inzetten om onze dienstverlening te verbeteren”.

Wat maakt dat Chantal voldoening uit haar werk haalt? “De combinatie van het juridisch inhoudelijk werk met daarnaast het aansturen van een team, maakt dat iedere dag weer divers, vaak onvoorspelbaar, maar vooral heel erg leuk is.” 

Anne Kalmeijer
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Anne Kalmeijer

Anne studeerde aan de Universiteit Leiden waar zij in 2004 afstudeerde in het Civiel Recht en Bedrijfsrecht. Sinds 2008 is zij werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij begon als junior rechtshulpverlener op de afdeling Wonen. Een jaar later stapte zij over naar de afdeling Arbeid, waar zij rechtshulpverlener/jurist Arbeid werd. Sinds 2015 is zij beëdigd als advocaat en werkt zij bij SRK als advocaat Arbeidsrecht.

Wat kan Anne voor u betekenen?
Zowel tijdens als na haar studie heeft Anne verschillende juridische banen gehad en ervaring opgedaan op verschillende rechtsterreinen. Zo werkte zij vijf jaar lang als juridisch medewerker polisadministratie bij een assurantietussenpersoon. Daarnaast heeft zij als jurist bij het UWV, verschillende banken en verzekeraars gewerkt, en ook als schadebehandelaar bij een verzekeraar. Tijdens haar studie was zij bestuurslid bij een tennisvereniging en een juridische studievereniging.

Anne staat erom bekend dat zij haar klanten persoonlijke aandacht geeft, begripvol en empathisch is. Maar daarnaast is zij altijd duidelijk in wat wel en niet mogelijk is.

Anne: “Ik probeer klanten zo goed mogelijk te helpen door goed door te vragen en te kijken waar behoefte naar is. Dat is in elke zaak anders. Bij de ene klant is adviseren de juiste weg, bij de andere is het beter om direct te communiceren met de werkgever en soms is het ook noodzakelijk om te procederen. Juist de afwisseling maakt dit werk erg interessant."

Conny Vervoort
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Conny Vervoort

Conny is sinds 1998 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. In 1989 studeerde zij af in Privaatrecht (en deels) Sociaal-Economisch Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Conny is bij SRK jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Conny voor u betekenen?
Voordat Conny bij SRK in dienst kwam, werkte zij jarenlang als jurist in met name Arbeidsrecht bij een werkgeversorganisatie. Totdat zij erachter kwam dat het bijstaan van werknemers meer bij haar paste. Sindsdien is zij de juridische steun en toeverlaat voor klanten die met ontslag te maken hebben. Zij staat werknemers bij in allerlei zaken die betrekking hebben op het Arbeidsrecht. Conny is communicatief sterk en kan zich goed verplaatsen in een ander.
Conny: “Ik vind het fijn om klanten te helpen. De interactie tussen mensen heb ik altijd interessant gevonden; de rol die mensen innemen als werknemer en werkgever. De psychologie die daarachter zit, blijft me fascineren.”

Shalini Sahtoe
Afdelingen
 • Uitkeringen en toeslagen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
Over Shalini Sahtoe

Shalini is sinds 2015 werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar zij in 2009 haar Master Staats- en Bestuursrecht behaalde. Na haar studie werkte Shalini als juridisch medewerker bij twee vakbonden. Ook was zij werkzaam als jurist bij een juridisch adviesbureau voor met name overheden. Bij deze werkgevers deed Shalini kennis en ervaring op omtrent de rechtsgebieden ambtenarenrecht, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Shalini werkt bij SRK als jurist Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid.

Wat kan Shalini voor u betekenen?
Dankzij haar brede werkervaring is Shalini inzetbaar op meerdere rechtsgebieden. Zij houdt zich nu voornamelijk bezig met zaken op het gebied van de sociale zekerheid. “Elke zaak is anders en brengt andere gevolgen met zich mee voor de klant. Dat maakt het zoeken naar een oplossing uitdagend, waarbij ik naar een zo goed mogelijk resultaat voor de klant streef.

Mirjam van den Bosch
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Mirjam van den Bosch

Mirjam volgde een rechtenstudie in Rotterdam en rondde deze studie af in 2010. Sinds 2011 is zij werkzaam bij SRK Rechtsbijstand. Voordat zij bij SRK begon, werkte zij onder meer bij het Arrondissementsparket Rotterdam. Daar beoordeelde zij processen-verbaal, schreef tenlasteleggingen en nam zelfstandig beslissingen over de afwikkeling van verschillende misdrijven. Bij SRK begon Mirjam als specialist Uitbestedingen. Mirjam werkt momenteel als jurist Arbeidsrecht.

Wat kan Mirjam voor u betekenen?
Mirjam is een gedreven jurist. Zij is betrokken, enthousiast en heeft een scherp analytisch vermogen. Bovendien is zij stressbestendig en beschikt zij over uitstekende sociale vaardigheden.

Mirjam: “Ik verdiep mij graag in juridische vraagstukken, altijd in het belang van de klant. Daarbij ga ik met veel plezier op zoek naar een praktische oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Het onderhandelen namens de klant is een leuk en interessant onderdeel van dit werk.”

Claudia Kriens
Afdelingen
 • Werk en ontslag
Specialismen
 • Arbeidsrecht
Over Claudia Kriens

Claudia is sinds 2004 verbonden aan SRK Rechtsbijstand. Zij studeerde Privaatrecht en Bedrijfsrecht in Rotterdam, en rondde haar studie in 2000 af. Voordat zij bij SRK kwam werken, was Claudia ruim drie jaar advocaat-stagiaire bij een advocatenkantoor in Rotterdam. Bij SRK is zij momenteel werkzaam als advocaat Arbeidsrecht.

Wat kan Claudia voor u betekenen?
Claudia geniet van het dynamische karakter van het Arbeidsrecht. Zij vindt het belangrijk om de wensen van de klant goed te onderzoeken, het juridische plan van aanpak op de wensen van de klant af te stemmen en altijd op het niveau van de klant te communiceren.

Claudia: “Het mooie aan mijn werk is dat je mensen echt kunt helpen. Je werkt nauw samen met de klant, waardoor er een vertrouwensband ontstaat. Dat maakt dit werk echt bijzonder.” 
 

Voor alle juridische hulp