Professioneel statuut SRK advocaten

SRK advocaten zijn in dienst van SRK Rechtsbijstand, maar doen hun werk vrij en onafhankelijk.

Om die onafhankelijkheid te waarborgen, ondertekenen de SRK advocaten én SRK Rechtsbijstand het Professioneel statuut. Dit statuut regelt de verhouding tussen de advocaat als werknemer en SRK Rechtsbijstand als werkgever. De regels in dit statuut waarborgen dat de advocaat zijn werk kan doen in vrijheid en onafhankelijkheid. Er staat bijvoorbeeld in dat de advocaat de gedragsregels moet kunnen naleven, die gelden voor zijn beroep.

Meer weten over het Professioneel statuut, de gedragsregels voor advocaten en de zaken waar de advocatuur voor staat? Ga naar www.advocatenorde.nl.


Voor alle juridische hulp