Verplichtingen van de Orde van Advocaten

Alle advocaten in Nederland zijn lid van de Orde. Ook de advocaten van SRK Rechtsbijstand. De Orde is geen vrijblijvende belangenorganisatie, maar heeft een controlerende en organiserende taak. Deze is vastgelegd in de Advocatenwet.

In hun werk moeten alle advocaten zich houden aan verschillende verordeningen en richtlijnen. Deze moeten ervoor zorgen dat zij u als klant een goede en hoogwaardige dienstverlening bieden. Twee belangrijke richtlijnen zijn:

  • de Gedragsregels voor advocaten;
  • de Verordening op de vakbekwaamheid.

Gedragsregels voor advocaten

In de Gedragsregels voor advocaten staan onder andere regels over de manier waarop advocaten hun werk moeten doen. Daarnaast staan er regels in over de verhouding tussen advocaten en cliƫnten en tussen advocaten onderling. Advocaten zijn verplicht deze regels na te leven. Bij een overtreding treedt de Raad van Toezicht van de Orde op. Deze kan de advocaten terechtwijzen of schorsen.

Verordening op de vakbekwaamheid

De Verordening op de vakbekwaamheid verplicht advocaten om ervoor te zorgen dat hun vakkennis en vaardigheden op peil blijven. Daarvoor moeten ze jaarlijks een minimumaantal uren aan opleiding volgen. Zo bent u als klant verzekerd van deskundige advocaten, die bij zijn op hun vakgebied.
Meer weten over de Orde en de verplichtingen die de Orde stelt? Ga naar www.advocatenorde.nl


Voor alle juridische hulp