Vrije advocaatkeuze

Bij onze juristen en advocaten is uw zaak in deskundige handen. Als SRK een advocaat moet inschakelen, dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u de advocaat zelf mag kiezen. U kunt dan kiezen voor een SRK advocaat of een advocaat die niet aan SRK verbonden is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer u en uw tegenpartij allebei verzekerd zijn bij SRK.

Overigens staat ook in de Wet op het financieel toezicht dat u recht heeft op een advocaat naar vrije keuze als SRK daarom verzoekt. Dat vindt u terug in artikel 4: 67. Klik hier voor de wetsbepaling.

Heeft u een advocaat gekozen? Dan geven wij hem opdracht om uw belangen te behartigen. Natuurlijk gelden hier bepaalde regels voor.

Toestemming of overleg nodig bij Vrije Advocaatkeuze

In uw polisvoorwaarden staat dat u rechtshulp krijgt van de juristen van SRK. Er staat ook in dat u alleen met onze toestemming of in overleg met ons een andere advocaat mag inschakelen die niet aan SRK verbonden is. Schakelt u toch een advocaat in zonder onze toestemming of zonder overleg met ons? Dan vervallen de rechten die u via uw verzekering bij ons heeft. Dat betekent dat de kosten in dat geval geheel voor uw rekening zullen komen.

Drie situaties waarin SRK een advocaat van buiten kan inschakelen

In uw polis staat wanneer u een advocaat mag kiezen die niet aan SRK verbonden is. Dit geldt in drie situaties:

Belangenconflict

Er is een belangenconflict als u en uw tegenpartij allebei bij SRK verzekerd zijn. Dan heeft u ook allebei recht op rechtsbijstand door onze medewerkers. U moet dan een externe advocaat kiezen.

Speelt er in uw geval een belangenconflict? Bespreek dan met een medewerker van SRK wat er moet gebeuren. Onze medewerker vertelt u ook de regels rond het inschakelen van een advocaat. SRK neemt daarvoor het initiatief.

Vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke of administratieve procedure

Is het noodzakelijk dat een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd wordt? De juristen en advocaten van SRK kunnen u daarin uitstekend van dienst zijn. U mag ook een jurist kiezen die niet aan SRK verbonden is. Let in dat geval wel op; uw polisvoorwaarden bepalen misschien dat er een kostenlimiet geldt.


Voor alle juridische hulp