Vrije advocaatkeuze en Geschillenregeling

Bij onze juristen en advocaten is uw zaak in deskundige handen. Als SRK een advocaat moet inschakelen, dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u de advocaat zelf mag kiezen. U kunt dan kiezen voor een SRK advocaat of een advocaat die niet aan SRK verbonden is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer u en uw tegenpartij allebei verzekerd zijn bij SRK.

Overigens staat ook in de Wet op het financieel toezicht dat u recht heeft op een advocaat naar vrije keuze als SRK daarom verzoekt. Dat vindt u terug in artikel 4: 67. Klik hier voor de wetsbepaling.

Heeft u een advocaat gekozen? Dan geven wij hem opdracht om uw belangen te behartigen. Natuurlijk gelden hier bepaalde regels voor.

Toestemming of overleg nodig bij Vrije Advocaatkeuze

In uw polisvoorwaarden staat dat u rechtshulp krijgt van de juristen van SRK. Er staat ook in dat u alleen met onze toestemming of in overleg met ons een andere advocaat mag inschakelen die niet aan SRK verbonden is. Schakelt u toch een advocaat in zonder onze toestemming of zonder overleg met ons? Dan vervallen de rechten die u via uw verzekering bij ons heeft. Dat betekent dat de kosten in dat geval geheel voor uw rekening zullen komen.

Drie situaties waarin SRK een advocaat van buiten kan inschakelen

In uw polis staat wanneer u een advocaat mag kiezen die niet aan SRK verbonden is. Dit geldt in drie situaties:

  • een belangenconflict;
  • gerechtelijke of administratieve procedure;
  • uitvoering van de geschillenregeling.

Belangenconflict

Er is een belangenconflict als u en uw tegenpartij allebei bij SRK verzekerd zijn. Dan heeft u ook allebei recht op rechtsbijstand door onze medewerkers. U moet dan een externe advocaat kiezen.

Speelt er in uw geval een belangenconflict? Bespreek dan met een medewerker van SRK wat er moet gebeuren. Onze medewerker vertelt u ook de regels rond het inschakelen van een advocaat. SRK neemt daarvoor het initiatief.

Vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke of administratieve procedure

Is het noodzakelijk dat een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd wordt? De juristen en advocaten van SRK kunnen u daarin uitstekend van dienst zijn. U mag ook een jurist kiezen die niet aan SRK verbonden is. Let in dat geval wel op; uw polisvoorwaarden bepalen misschien dat er een kostenlimiet geldt.

Geschillenregeling: als u het niet eens bent met SRK

We doen onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. U bent het misschien niet eens met ons juridische standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft. Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.

U bespreekt uw mening met uw jurist van SRK. Komt u er samen niet uit? Dan bespreekt uw jurist met u wat de geschillenregeling inhoudt en waarop u recht heeft.

Bindend advies van advocaat buiten SRK

Doet u een beroep op de geschillenregeling? Dan moet een Nederlandse advocaat die niet aan SRK verbonden is, een advies geven over de geschilpunten tussen u en SRK. Die advocaat geeft een advies over het juridische (eind)standpunt of over de juridische aanpak. Het advies van die advocaat is bindend: u en wij moeten dat opvolgen. De advocaat moet altijd onafhankelijk zijn. Hij mag dus niet als belangenbehartiger bij uw zaak betrokken zijn of zijn geweest.

Wij schakelen deze advocaat voor u in en betalen de kosten van het advies. Als u zelf een advocaat inschakelt, vergoeden wij de kosten daarvan niet.

Na een positief advies voor u: als de advocaat het met u eens is

Is het advies van de externe advocaat gunstig voor u? Dan kan een jurist van SRK of een externe advocaat uw zaak verder behandelen. Dit kan nooit de advocaat zijn die het advies heeft gegeven en ook geen kantoorgenoot van hem. Het gaat immers om een onafhankelijk advies. Als besloten wordt dat een advocaat buiten SRK uw zaak verder zal behartigen, dan geeft SRK schriftelijk opdracht om dat te doen.

Na een negatief advies voor u: als de advocaat het met SRK eens is

Als de advocaat het met SRK eens is, kunt u uw zaak voortzetten op eigen risico en op eigen kosten.

Heeft u een definitieve uitslag van de zaak en is het beoogde resultaat toch bereikt? Dan vergoedt SRK u alsnog de kosten voor rechtsbijstand die u heeft gemaakt. Dat doen we zoals dat in onze voorwaarden staat.

Wordt het beoogde resultaat voor een deel bereikt? Dan vergoedt SRK de kosten voor rechtsbijstand ook voor een deel. De vergoeding staat dan in verhouding tot het behaalde resultaat. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van SRK? Dan moet u de uitslag van uw zaak naar SRK sturen, binnen een maand nadat u de uitslag heeft ontvangen.

Veelgestelde vragen over de Vrije Advocaatkeuze


Voor alle juridische hulp