Geschillenregeling

Als u het niet eens bent met SRK

We doen onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. U bent het misschien niet eens met ons juridische standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft. Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.

U bespreekt uw mening met uw jurist van SRK. Komt u er samen niet uit? Dan bespreekt uw jurist met u wat de geschillenregeling inhoudt en waarop u recht heeft.

Bindend advies van advocaat buiten SRK

Doet u een beroep op de geschillenregeling? Dan moet een Nederlandse advocaat die niet aan SRK verbonden is, een advies geven over de geschilpunten tussen u en SRK. Die advocaat geeft een advies over het juridische (eind)standpunt of over de juridische aanpak. Het advies van die advocaat is bindend: u en wij moeten dat opvolgen. De advocaat moet altijd onafhankelijk zijn. Hij mag dus niet als belangenbehartiger bij uw zaak betrokken zijn of zijn geweest.

Kosten van de advocaat

Wij schakelen deze advocaat voor u in en betalen de kosten van het advies. Als u zelf een advocaat inschakelt, vergoeden wij de kosten daarvan niet.

Na een positief advies voor u: als de advocaat het met u eens is

Is het advies van de externe advocaat gunstig voor u? Dan kan een jurist van SRK of een externe advocaat uw zaak verder behandelen. Dit kan nooit de advocaat zijn die het advies heeft gegeven en ook geen kantoorgenoot van hem. Het gaat immers om een onafhankelijk advies. Als besloten wordt dat een advocaat buiten SRK uw zaak verder zal behartigen, dan geeft SRK schriftelijk opdracht om dat te doen.

Na een negatief advies voor u: als de advocaat het met SRK eens is

Als de advocaat het met SRK eens is, kunt u uw zaak voortzetten op eigen risico en op eigen kosten.

Heeft u een definitieve uitslag van de zaak en is het beoogde resultaat toch bereikt? Dan vergoedt SRK u alsnog de kosten voor rechtsbijstand die u heeft gemaakt. Dat doen we zoals dat in onze voorwaarden staat.

Wordt het beoogde resultaat voor een deel bereikt? Dan vergoedt SRK de kosten voor rechtsbijstand ook voor een deel. De vergoeding staat dan in verhouding tot het behaalde resultaat. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van SRK? Dan moet u de uitslag van uw zaak naar SRK sturen, binnen een maand nadat u de uitslag heeft ontvangen.


Voor alle juridische hulp