Icon Consumenten en Geld

consumenten en geld

BOVAG auto

Geschil over de aankoop BOVAG auto

Een auto, gekocht/in reparatie gehad bij een BOVAG garage, vertoont gebreken. Wat nu?

Neemt u eerst zelf contact op met de verkoper, bij voorkeur schriftelijk en aangetekend. 

U dient uw wederpartij in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Indien de BOVAG-voorwaarden van toepassing zijn, kan het geschil worden aangemeld bij de Geschillencommissie Voertuigen (zie www.sgc.nl), anders moet u eventueel naar de gewone rechter middels een dagvaarding. 

Bij melding van dit geschil bij SRK, dan graag deze stukken meezenden:

  • Aankoopfactuur Auto;
  • Algemene Voorwaarden/garantievoorwaarden;
  • Correspondentie met garagebedrijf;
  • Reparatienota;
  • Bewijsstukken van schade.

Kan de garage mij verplichten om 15% van de koopsom te betalen als ik van de koop van een auto af wil, omdat mijn bank niet mee wil financieren?

Nee, als er sprake is van een voorbehoud van goedkeuring van financiering. Als deze financiering niet mogelijk blijkt, gaat de koop niet door. U hoeft dan geen boete te voldoen. In andere gevallen bent u een vergoeding verschuldigd.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp