Icon Consumenten en Geld

consumenten en geld

Incassokosten

Veelgestelde vragen over incassokosten

Wanneer moet ik incassokosten betalen?

Sinds 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels voor incassokosten. Als u een rekening niet betaalt, moet u incassokosten betalen als u juridisch gesproken ‘in verzuim’ bent. Voordat u in verzuim bent, krijgt u eerst een aanmaning. Daarin staan de mogelijke incassokosten al aangekondigd. Vervolgens krijgt u 2 weken de tijd om de rekening te betalen.

Heeft u de rekening hierna nog niet betaald, dan bent u in verzuim en kan de schuldeiser incassokosten in rekening brengen. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u nog moet betalen, lopen de incassokosten op van 40 euro tot bijna 6800 euro.

Gaat het om een consumentenovereenkomst, dan bent u altijd verplicht de incassokosten te betalen als u in verzuim bent. Anders dan vroeger toetst de rechter niet meer of de werkzaamheden zijn verricht en of de kosten redelijk zijn. Bedrijven kunnen in hun algemene voorwaarden wel van deze wettelijke regels afwijken.

Zijn er regels voor de hoogte van de incassokosten?

Incassokosten moeten voldoen aan de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets:

  • De kosten moeten redelijk zijn in verhouding tot de gevorderde hoofdsom.
    Hiervoor bestaat de kantonrechterstaffel incassokosten. Bij een hoofdsom van 10 euro kan echter ook nog een discussie ontstaan over een bedrag van 37 euro aan incassokosten.
  • de kosten moeten redelijk zijn in verhouding tot de verrichte werkzaamheden.
    Het uitprinten van één eenvoudige aanmaningsbrief staat meestal niet in verhouding tot de opgelegde incassokosten.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de opgelegde incassokosten?

Wij raden u aan om de hoofdsom en de rente te betalen, en daarnaast nog bijvoorbeeld 15% van de hoofdsom aan incassokosten. Tegelijkertijd stuurt u een brief aan het incassobureau waarin u de incassokosten betwist.

In deze brief moet u dan wel precies uitleggen waaruit uw betaling bestaat (eerst de hoofdsom, dan de rente en dan incassokosten). Volgens de wet wordt een betaling namelijk eerst afgeboekt op openstaande kosten, dan de rente en dan pas de hoofdsom. De kans is zeer groot dat u na deze brief en betaling nooit meer iets hoort van het incassobureau.

Ik heb herinneringen en aanmaningen niet ontvangen omdat ik verhuisd ben. Moet ik de incassokosten nu betalen?

Dit is een lastige kwestie. U moet in dit geval aantonen dat u een adreswijziging naar de schuldeiser heeft gestuurd. En dat de schuldeiser deze ook heeft ontvangen. Heeft u de adreswijziging niet per fax of aangetekende post verzonden? Dan wordt het leveren van bewijs al gauw lastig.

Aan de andere kant moet de schuldeiser kunnen aantonen dat hij u herinneringen en aanmaningen heeft gestuurd. En dat u deze ook heeft ontvangen. Dat kan de schuldeiser meestal evenmin, want rekeningen worden ook zelden aangetekend verstuurd.

Bedrijven hebben hierover vaak iets in hun algemene voorwaarden bepaald. Meestal is dat dan iets in de trant van: ‘Alle correspondentie wordt verstuurd naar het laatst bekende adres van de klant bij bedrijf X’.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp