Icon Consumenten en Geld

consumenten en geld

Verzekeringen

veelgestelde vragen over verzekeringen

Wat houdt een verzekering precies in?

Een verzekering is een overeenkomst tussen u (of een bedrijf) en een verzekeraar. U spreekt af dat de verzekeraar de kosten betaalt als u onverwachts iets overkomt, zoals brand, ziekte of een ongeluk. In ruil daarvoor betaalt u premie aan de verzekeraar.

De verzekeraar neemt een risico bij het sluiten van een verzekering. Als er nooit schade is, hoeft de verzekeraar nooit te betalen. Maar als er schade ontstaat, moet de verzekeraar wel betalen. Er moet dus sprake zijn van een onzekere gebeurtenis.

De premie betaalt u maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Maar u kunt ook een (groot) bedrag in één keer in een lijfrenteverzekering stoppen. Dat noemen we een koopsom.

Wat voor soorten verzekeringen zijn er?

Er zijn drie soorten verzekeringen:

 • Schadeverzekeringen
  Hiermee verzekert u iets tegen schade. Bijvoorbeeld uw auto. Er zijn ook schadeverzekeringen die geldschade dekken. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt.
 • Levensverzekeringen
  Hiermee verzekert u het risico dat u overlijdt. Overlijdt u voor de einddatum van de verzekering? Dan krijgen uw nabestaanden een uitkering. Als u op de einddatum nog leeft, krijgt u de uitkering zelf.
 • Zorgverzekeringen
  Hiermee verzekert u bijvoorbeeld uw ziektekosten.

Wat zijn polisvoorwaarden precies?

Bij iedere verzekering horen polisvoorwaarden. Daarin leest u welke schade of kosten de verzekeraar vergoedt en welke niet. Ook staat hierin aan welke verplichtingen u en de verzekeraar moeten voldoen. Bij het vaststellen van uw vergoeding zijn de polisvoorwaarden altijd bepalend.

Hoe zit het als ik de polisvoorwaarden op meer manieren kan uitleggen?

Bent u een particulier, dan geldt de uitleg die het meest gunstig voor u is. 
Hebt u een bedrijfsverzekering, dan is dat meestal niet zo. Hebt u een klein bedrijf of bent u een zzp’er (zelfstandige zonder personeel), dan hangt het van de zaak af of welke uitleg voor u geldt.

Welke verzekeringen ben ik verplicht af te sluiten en welke niet?

Wettelijk verplichte verzekeringen zijn:

 • de basiszorgverzekering
 • de aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (als u een auto of ander motorvoertuig bezit).

De meeste andere verzekeringen zijn vrijwillig. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • aanvullende zorgverzekeringen
 • tandartsverzekeringen
 • de meeste schadeverzekeringen
 • uitvaartverzekeringen
 • levensverzekeringen

Hoeveel informatie moet ik geven als ik een verzekering afsluit?

U moet de verzekeraar alles vertellen wat belangrijk is voor zijn beslissing om u als verzekerde te accepteren. Een verzekeraar is op zijn beurt verplicht u hierover gerichte vragen te stellen.

Houdt u bij het afsluiten van een verzekering informatie achter, dan kan de verzekeraar uw verzekering beëindigen. Ook zal hij dan soms uw schade niet – of slechts gedeeltelijk - vergoeden. Dat zal hij zeker niet doen als u opzettelijk informatie hebt achtergehouden. In dat geval kan de verzekeraar ook zijn kosten op u verhalen.

Heeft de verzekeraar u al een vergoeding betaald en blijkt daarna pas dat u informatie hebt achtergehouden? Dan kan de verzekeraar deze vergoeding aan u terugvragen.

Wanneer kan ik of mijn verzekeraar de verzekering opzeggen?

De hoofdregel is dat u dezelfde opzegmogelijkheden hebt als uw verzekeraar. Heeft uw verzekeraar voor zichzelf gunstige opzegmogelijkheden opgenomen in de polisvoorwaarden? Dan gelden die dus ook voor u.

Over het algemeen sluit u een verzekering af voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 1 jaar. Als het einde van deze periode nadert, kunt u de verzekering opzeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van maximaal 2 maanden. Hebt u een verzekering afgesloten voor langer dan 5 jaar? Dan kunt u die opzeggen tegen het einde van elk 5de jaar, of als het einde van de contractperiode nadert. Ook in deze gevallen geldt een opzegtermijn van maximaal 2 maanden.

Mag ik mijn verzekering opzeggen als de voorwaarden veranderen?

Wijzigt uw verzekeraar de polisvoorwaarden van uw verzekering? Dan mag u deze verzekering alleen opzeggen als de wijzigingen nadelig voor u zijn. De verzekering stopt dan op de datum waarop de wijziging ingaat. Nadat de verzekeraar u over de wijziging geïnformeerd heeft, hebt u minimaal 1 maand om de verzekering op te zeggen.

Mag een verzekeraar mijn verzekering vervroegd opzeggen?

Verzekeraars mogen persoonsverzekeringen niet vervroegd opzeggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levensverzekeringen en ongevallenverzekeringen. Bij schadeverzekeringen kan de verzekeraar de bevoegdheid bedingen tussentijds op te zeggen.

Hoe lang heb ik de tijd om een beroep te doen op mijn verzekering?

Heeft u schade of kosten waarvoor u een beroep wilt doen op uw verzekering? Dan moet u dat binnen 3 jaar doen. Loopt die termijn af, dan is uw zaak verjaard en vervallen uw rechten. U kunt dit voorkomen door voor het einde van de termijn een aangetekende brief aan uw verzekeraar te sturen, waarin u duidelijk verklaart dat u aanspraak maakt op een vergoeding. Er gaat dan een nieuwe termijn van 3 jaar lopen.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp