Icon juridische vragen Familie en Echtscheiding

familie en echtscheiding

Alimentatie

Veelgestelde vragen over alimentatie

Wat houdt kinderalimentatie in?

U moet voor uw kinderen zorgen tot deze 21 jaar zijn. Het maakt niet uit dat kinderen vanaf 18 meerderjarig zijn. Bent u gescheiden? Dan betaalt de niet-verzorgende ouder maandelijks een vastgesteld bedrag voor het kind aan de verzorgende ouder. Kunt u onderling niet tot een afspraak komen? Dan kunt u de rechter vragen om de kinderalimentatie vast te stellen.

Kinderalimentatie stopt als uw kind 21 jaar wordt. Gaat uw kind daarvóór al zelf geld verdienen? Dan kan hij vanaf zijn 18e verjaardag vrijwillig afstand doen van alimentatie. Dat moet hij dan vastleggen in een schriftelijke verklaring die hij samen met de alimentatieplichtige ondertekent.

In alle andere gevallen moet de alimentatieplichtige naar de rechter om vermindering of intrekking van alimentatie te vragen. Ook als uw kind zelf meer dan genoeg verdient.

Mijn ex betaalt de opgelegde kinderalimentatie niet. Wat kan ik hieraan doen?

U kunt de betalingsverplichting van uw ex-echtgenoot afdwingen:

 • via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);
 • via de deurwaarder.

LBIO
Verloopt de betaling van de kinderalimentatie niet naar wens? Dan kunt u het LBIO inschakelen. Voorwaarden hiervoor zijn:

 • De rechter heeft de bijdrage vastgesteld.
 • Er is een achterstand van minstens 1 betaling.
 • Er is een betalingsachterstand van minimaal 10 euro.

U hoeft niets te betalen als u het LBIO inschakelt. Uw ex-partner betaalt wel een vergoeding. Het LBIO kan met terugwerkende kracht maximaal 6 maanden alimentatie innen.

Meer informatie over het LBIO vindt u op www.lbio.nl.

Deurwaarder
Wilt u zelf een deurwaarder inschakelen? Informeer dan vooraf goed naar de kosten en weeg deze kosten af tegen het resultaat. U kunt het beste eerst het LBIO inschakelen. Deze instantie zet ook deurwaarders in.

Hoe kan ik het afgesproken alimentatiebedrag wijzigen?

Is de financiële positie van u en/of uw ex-echtgenoot ingrijpend veranderd? Dan kan de rechter het alimentatiebedrag aanpassen. Dit geldt voor kinder- én partneralimentatie.

Mogelijke redenen:

 • De alimentatieplichtige wordt werkloos of gaat met pensioen.
 • De alimentatieplichtige hertrouwt of gaat duurzaam samenleven.
 • De alimentatiegerechtigde hertrouwt of gaat duurzaam samenleven.
 • De alimentatiegerechtigde wordt werkloos of gaat met pensioen.
 • De alimentatiegerechtigde krijgt werk en kan in zijn eigen onderhoud voorzien.
 • De rechter is bij een eerdere beslissing van verkeerde of onvolledige gegevens uitgegaan.

Procedure
De procedure voor wijziging van het alimentatiebedrag is erg duur. U moet namelijk griffierechten en een advocaat betalen.

Kunt u de kosten voor de advocaat niet opbrengen? Dan betaalt de overheid mogelijk een deel van die kosten. Uw advocaat kan deze gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen. U moet dan wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand en de voorwaarden vindt u op www.rvr.org.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp