Icon Letselschade

letselschade

Arbeidsongeschiktheid

Veelgestelde vragen over Arbeidsongeschiktheid

Ik heb minder inkomsten door het ongeval. Wat nu?

Het verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven noemen we ‘verlies arbeidsvermogen’. U kunt aanspraak maken op een schadevergoeding. Stel ons in dit geval zo snel mogelijk op de hoogte.

Geef aan welke inkomensbestanddelen u niet krijgt doorbetaald en laat dat zien aan de hand van salarisstroken (liefst teruggaand tot minimaal 1 jaar voor het ongeval). Zijn salarisstroken niet voldoende? Dan kunt u eventueel aanvullend bewijs leveren aan de hand van een arbeidscontract, een verklaring van de werkgever en jaaropgaven.

Hoe wordt een schadevergoeding voor ‘verlies arbeidsvermogen’ berekend?

Uw (netto-)inkomen van voor het ongeval wordt vergeleken met uw inkomen na het letselschade ongeval. Daarbij kijkt men niet alleen naar het basisinkomen, maar ook naar eventuele overurenvergoedingen, toeslagen, vakantiebonnen en carrièremogelijkheden.

Waarom hebben jullie het over ‘verlies arbeidsvermogen’ en niet over ‘inkomstenderving’?

In de letselschaderegeling moet men consequent de term ‘verlies arbeidsvermogen” gebruiken. Bij de term ‘inkomstenderving” kan de Belastingdienst namelijk oordelen dat de uitgekeerde schadevergoeding belastbaar is.

Wat gebeurt er als ik langdurig arbeidsongeschikt ben?

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering (de opvolger van de WAO-uitkering). Hier kan een financieel nadeel ontstaan als de uitkering niet wordt aangevuld.

Ik ben zelfstandig ondernemer en ik ben arbeidsongeschikt geworden door een ongeval. Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend?

Een schadeopgave van uw boekhouder is meestal voldoende als de arbeidsongeschiktheid van relatief korte duur is (minder dan een half jaar). Is dat niet geval? Dan wordt de schade berekend aan de hand van de jaarcijfers en uw belastingaangiften en -aanslagen. Afhankelijk van de situatie kunt u ook de kosten van een vervangende arbeidskracht vorderen.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp