Icon Uitkeringen en Toeslagen

uitkeringen en toeslagen

DUO

Veelgestelde vragen over DUO

Wat is de Dienst Uitvoering Onderwijs?

Per 1 januari 2010 is de Informatie Beheer Groep (IBG) opgegaan in een nieuwe organisatie: de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

DUO betaalt onder meer de studiefinanciering aan studenten en onderwijsgeld aan scholen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van DUO?

U moet binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

De volgende zaken moeten in een bezwaarschrift staan:

  • redenen waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde;
  • uw naam, adres, correspondentienummer en geboortedatum;
  • de dagtekening;
  • het jaar en volgnummer van het bestreden besluit;
  • een omschrijving van het bestreden besluit (zo mogelijk een nummer);
  • uw handtekening.

Heeft u bezwaar of beroep ingediend? Dan betekent dat niet dat een besluit wordt geschorst. Het leidt dus niet tot uitstel van uw betalingsverplichtingen.

Mijn bezwaar- of beroepsschrift is nog in behandeling en ik kan mijn schuld niet betalen. Wat kan ik doen?

U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank waaronder uw woonplaats valt. Het juiste adres staat vermeld in het besluit waartegen u bezwaar maakt.

De rechter kan de schuldvordering stopzetten tot de bezwaar- of beroepsprocedure is afgerond. Hij kan u ook een bepaald bedrag toekennen.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

DUO

Voor alle juridische hulp