Icon Verkeer

verkeer

Strafzaken in het verkeer

Veelgestelde vragen over strafzaken in verkeer

Ik heb een dagvaarding ontvangen voor een aanrijding met letsel. Wat kan ik verwachten?

Bij een dagvaarding voor de politierechter heeft u de volgende keuzes:

 • U kunt zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.
  Bij vertegenwoordiging bent u zelf niet aanwezig; bij bijstand wel.
 • U kunt uzelf verdedigen.
  Dit is echter niet raadzaam.

Bij een dagvaarding voor de kantonrechter mag u uzelf verdedigen. Heeft u liever dat iemand anders u vertegenwoordigt of bijstaat? Dan hoeft die persoon niet per se een advocaat te zijn.

De gang van zaken:

 • U neemt plaats in het verdachtenbankje.
 • De kantonrechter controleert uw naam- en adresgegevens.
 • De Officier van Justitie leest de strafeis voor.
 • De Officier van Justitie of de kantonrechter stelt vragen aan u.
 • De kantonrechter sluit het onderzoek tijdens de zitting en doet meestal meteen uitspraak.
 • U kunt binnen 14 dagen vanaf datum vonnis in hoger beroep gaan.

Mijn rijbewijs is in beslag genomen. Hoe kan ik het terugkrijgen?

U kunt Justitie zelf schriftelijk verzoeken om teruggave van uw rijbewijs. Daarvoor moet u weten welk politiekorps uw rijbewijs in beslag heeft genomen. Dit korps kan u het adres en telefoonnummer van het betreffende arrondissementsparket geven.

U moet uw verzoek zo snel mogelijk na de invordering indienen. De officier van justitie moet namelijk binnen 10 dagen na de invordering beslissen wat hij met het rijbewijs doet:

 • voorlopig teruggeven of
 • inhouden tot aan de zitting die enkele maanden later plaatsvindt.

Mijn auto is in beslag genomen. Hoe kan ik hem terugkrijgen?

U kunt Justitie zelf schriftelijk verzoeken om teruggave van uw auto. Daarvoor moet u weten welk politiekorps uw auto in beslag heeft genomen. Dit korps kan u het adres en telefoonnummer van het betreffende arrondissementsparket geven.

Welke straf kan ik maximaal krijgen voor verkeerszaken?

In Nederland gelden de volgende strafmaxima voor verkeerszaken:

Algemeen gevaar/hinder (overtreding)

 • hechtenis van maximaal 2 maanden of
 • een geldboete van maximaal 3.700 euro;
 • maximaal 2 jaar (on)voorwaardelijke rijontzegging.

Dood of letsel door schuld (misdrijf)

Bij dood door schuld

 • maximaal 3 jaar gevangenisstraf; bij strafverzwarende omstandigheden maximaal 9 jaar
 • een geldboete van maximaal 18.500 euro; bij strafverzwarende omstandigheden maximaal 74.000 euro;
 • maximaal 5 jaar (on)voorwaardelijke rijontzegging.

Bij lichamelijk letsel door schuld

 • maximaal 1 jaar gevangenisstraf; bij strafverzwarende omstandigheden maximaal 3 jaar
 • een geldboete van maximaal 7.400 euro; bij strafverzwarende omstandigheden maximaal 18.500 euro;
 • maximaal 5 jaar (on)voorwaardelijke rijontzegging.

Strafverzwarende omstandigheden:

 • onder invloed van alcohol/drugs/medicijnen;
 • weigering van bloedonderzoek of ademanalyse
 • ernstige overschrijding van maximumsnelheid

Verlaten plaats ongeval (misdrijf)

 • maximaal 3 maanden gevangenisstraf;
 • een geldboete van maximaal 7.400 euro;
 • maximaal 5 jaar (on)voorwaardelijke rijontzegging.

Rijden onder invloed (misdrijf)

 • maximaal 3 maanden gevangenisstraf;
 • een geldboete van maximaal 7.400 euro;
 • maximaal 5 jaar (on)voorwaardelijke rijontzegging.

Overtreding van verkeersregels
U kunt ook vervolgd worden voor het overtreden van verkeersregels en verkeerstekens. Bijvoorbeeld voor:

 • bumperkleven of onvoldoende afstand houden met als gevolg een aanrijding;
 • het niet verlenen van voorrang;
 • van rijstrook wisselen.

Meestal krijgt u voor deze overtredingen een geldboete en/of maximaal 2 jaar (on)voorwaardelijke rijontzegging. De straf hangt (mede) af van de ernst van het feit en de geleden schade.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp