de Vereende schade- en verzekeringswerken N.V. (Rialto Verzekeringen)

Postbus 1074
2280 CB Rijswijk
tel: 09002 742586
fax: 070 3408101
website: www.vereende.nl

Rialto Verzekeringen (voorheen Terminus) is in 1966 opgericht door een groot aantal verzekeraars. Verzwaarde en afwijkende risico's bij motorrijtuigen bleken vaak niet verzekerbaar. De wet verplicht echter dat alle motorrijtuigen verzekerd moeten zijn. Terminus bood de oplossing door andere acceptatienormen te hanteren. In 1998 werd besloten de naam te wijzigen in Rialto Verzekeringen. Deze naam, die verwijst naar de befaamde Rialtobrug in Venetië, symboliseert de brug tussen bijzondere risico's en een veilige dekking. Het pakket van Rialto Verzekeringen omvat Motorrijtuigen-, AVP- en Brandverzekering. Aansluitend op de Motorrijtuigverzekering biedt Rialto een Rechtsbijstandverzekering aan.
Voor het afsluiten van een verzekering bij Rialto kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur/assurantiekantoor.

Voor alle juridische hulp