Icon Werk en Ontslag

werk en ontslag

Overname & faillissement

Veelgestelde vragen over overname & faillissement

Wat gebeurt er met mijn arbeidsovereenkomst als het bedrijf waar ik werk wordt overgenomen?

Bij overname van een volledig bedrijf of een zelfstandig bedrijfsonderdeel moet de nieuwe werkgever uw arbeidsovereenkomst voortzetten tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Alle rechten en plichten gaan mee over.

Biedt uw nieuwe werkgever u andere (slechtere) arbeidsvoorwaarden aan? Wijs dat aanbod dan niet meteen af. Uw nieuwe werkgever kan dat namelijk als opzegging van de arbeidsovereenkomst zien. Zeg dus geen ja of nee, maar vraag een bedenktijd.

Wat gebeurt er als mijn werkgever failliet gaat?

De rechtbank benoemt dan een curator (bij surseance een bewindvoerder). Deze zal kijken wat de verdere mogelijkheden voor het bedrijf van uw werkgever zijn.

Is voorzetting van het bedrijf niet meer rendabel? Dan kan de curator werknemers ontslaan door de arbeidsoverkomst op te zeggen. Hiervoor heeft hij geen ontslagvergunning of ontbindingsbeschikking nodig (een bewindvoerder wel). De opzegging hoeft ook niet tegen het einde van een maand te gebeuren.

De curator moet bij opzegging wel de overeengekomen of wettelijke opzegtermijn aanhouden. Het maximum is echter 6 weken.
De bewindvoerder moet de overeengekomen opzegtermijn aanhouden. Behalve als de wettelijke opzegtermijn langer is.

Als een failliet bedrijf verkocht wordt, is er geen sprake van overgang van onderneming. De rechten en plichten van de werknemers blijven in dat geval ook niet behouden.

Hoe krijg ik het loon dat ik nog tegoed heb van mijn failliete werkgever?

U kunt het UWV vragen de loonbetalingsverplichting van de werkgever over te nemen. Het UWV keert maximaal 13 weken loon uit.

Het UWV kan ook de betaling van vakantiegeld en vakantiedagen (vakantiebonnen) over het voorafgaande kalenderjaar overnemen.

Neemt het UWV de loonbetalingsverplichting niet over? Of heeft u nog andere vorderingen op uw werkgever? Dan kunt u deze indienen bij de curator. Probeer alle vorderingen daarbij zo goed mogelijk te specificeren.

Let wel: de afwikkeling van een faillissement duurt vaak erg lang. En het is de vraag of de curator u uiteindelijk een uitkering uit de boedel kan verstrekken. Het gaat immers om een failliete boedel en er zijn meerdere schuldeisers.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

65+

Voor alle juridische hulp