Onze werkwijze

Belang van de klant voorop

Heeft u een geschil waarbij SRK u helpt? Wat kunt u dan verwachten van uw jurist? De verzekeraars hebben een ‘Kwaliteitscode Rechtsbijstand’ opgesteld. Alle rechtsbijstandverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars werken volgens deze code. Deze code geldt ook voor de zelfstandige juridische schaderegelingskantoren die namens een verzekeraar de rechtshulp geven. Hieronder staat in het kort wat deze kwaliteitscode inhoudt. Klik hier voor de volledige tekst van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars onderzoekt of de rechtsbijstandverzekeraars zich aan de ‘Kwaliteitscode Rechtsbijstand’ houden.

Belang van de klant voorop

Uw jurist neemt altijd uw belang als uitgangspunt. Hij levert goede rechtshulp en gaat voortvarend te werk. Het is lang niet altijd nodig een geschil voor de rechter uit te vechten. Vaak kan een zaak al eerder worden opgelost. Maar als het nodig is, gaat SRK een procedure niet uit de weg. Uw jurist zal altijd alle mogelijkheden met u doornemen. U kunt erop vertrouwen dat uw jurist zorgvuldig omgaat met alle informatie die u hem geeft. Uw jurist rekent erop dat u hem de juiste informatie verstrekt.

Klik hier voor meer informatie over fraude met een rechtsbijstandverzekering.

Heldere informatie en communicatie

Alle informatie van SRK is in begrijpelijke, niet-juridische taal geschreven. Op de website van SRK staat nuttige informatie, zoals polisvoorwaarden en hoe u een klacht kunt indienen. Bent u het niet eens met de manier waarop uw jurist uw zaak behandelt? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dit wordt meestal de geschillenregeling genoemd.

Zelf een advocaat kiezen

In sommige gevallen zal SRK besluiten uw zaak uit te besteden aan een (externe) advocaat. Op onze website staat in welke gevallen u dan zelf een advocaat kunt uitkiezen.

Wat doet de jurist?

Als u een zaak aanmeldt bij SRK, krijgt u uiterlijk binnen vijf werkdagen een reactie. Zodra de zaak in behandeling wordt genomen, wijst SRK u een jurist toe. Deze jurist overlegt met u hoe hij uw zaak gaat aanpakken. Daarbij wordt een aantal zaken vastgelegd. Hij spreekt met u af hoe het contact verloopt, bijvoorbeeld per e-mail. En binnen hoeveel tijd u altijd een reactie krijgt. Ook zal hij aan u vragen wie hij eventueel nog meer mag informeren over uw zaak (bijvoorbeeld uw assurantietussenpersoon). Hij bespreekt welke acties hij gaat ondernemen en welke uitkomst u kunt verwachten. Alle afspraken worden in uw dossier vastgelegd.

Uw jurist houdt u altijd op de hoogte van de voortgang van uw zaak. Hij behoudt het overzicht over de hele gang van zaken. Wordt de zaak overgedragen aan een andere jurist (bijvoorbeeld een advocaat)? Dan zorgt hij ervoor dat de nieuwe jurist beschikt over het volledige dossier van uw zaak.

Goed opgeleide juristen

SRK zorgt ervoor dat alle rechtshulp wordt uitgevoerd door goed opgeleide juristen. Alle juristen krijgen doorlopend opleidingen en trainingen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het recht.

Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening

SRK onderzoekt regelmatig of de klanten tevreden zijn met de rechtshulp. Als dat nodig is, onderneemt SRK actie om de dienstverlening te verbeteren. De kwaliteit van de juridische dienstverlening en de klanttevredenheid staan voorop.


Voor alle juridische hulp