Onze werkwijze

Belang van de klant voorop

Uw rechtsbijstandverzekering

Uw rechtsbijstandverzekering geeft u recht op advies en deskundige rechtshulp bij een juridisch geschil. SRK Rechtsbijstand werkt onafhankelijk van de verzekeraars. Wel moeten wij ons houden aan de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

Als u geen rechtsbijstandverzekering heeft kunnen wij u helaas niet helpen. 

Uw zaak aanmelden 

U kunt uw zaak online, via e-mail, telefonisch of per post bij ons aanmelden. Wij schrijven uw zaak binnen een werkdag in en sturen u een bevestiging. Bij uw verzekeraar vragen wij na hoe u verzekerd bent en welke polisvoorwaarden van toepassing zijn. Op basis van deze informatie bepalen wij of uw zaak kan worden behandeld door SRK. Onze rechtshulp valt dan onder de dekking van uw verzekering.

Binnen vijf werkdagen na uw aanmelding hebben wij contact met u over uw zaak. 

Stuur alleen kopieën van originele documenten aan SRK. 

De behandeling van uw zaak

Als uw zaak gedekt is door uw rechtsbijstandverzekering dan neemt een jurist van SRK uw zaak in behandeling. De jurist overlegt met u hoe hij uw zaak gaat aanpakken. Daarbij wordt een aantal zaken vastgelegd. Hij spreekt met u af hoe het contact verloopt, bijvoorbeeld per e-mail. En binnen hoeveel tijd u een reactie van ons krijgt. Voor sommige zaken hanteren wij standaard reactietermijnen
Ook zal de jurist aan u vragen wie hij eventueel nog meer mag informeren over uw zaak (bijvoorbeeld uw verzekeringsadviseur). Hij bespreekt welke acties hij gaat ondernemen en welke uitkomst u kunt verwachten. Alle afspraken worden in uw dossier vastgelegd.
Uw jurist houdt u altijd op tijd op de hoogte van de voortgang van uw zaak. Hij behoudt het overzicht over de hele gang van zaken. Wordt de zaak overgedragen aan een andere jurist (bijvoorbeeld een advocaat)? Dan zorgt hij ervoor dat de nieuwe behandelaar beschikt over het volledige dossier van uw zaak.

Na afronding van uw zaak

Op het moment dat wij een dossier afronden en archiveren, bewaren wij het dossier voor zeven jaar. Na deze termijn vernietigt SRK het dossier, conform de wet. Het is daarom van belang dat u zelf belangrijke originele documenten goed bewaart.

Klanttevredenheid

Wij onderzoeken continue of onze klanten tevreden zijn met onze juridische dienstverlening. Daarom krijgt u ongeveer zes weken na uw aanmelding een uitnodiging voor ons eerste klanttevredenheidsonderzoek. Bij afronding van uw zaak krijgt u een tweede klanttevredenheidsonderzoek. 

Als u niet tevreden bent is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw jurist. Een goed gesprek is soms al voldoende om uw onvrede weg te nemen en weer samen verder te werken aan uw zaak. Komt u er niet uit met uw jurist? Laat het ons dan alstublieft meteen weten.

Geschillenregeling

Als u het bijvoorbeeld niet eens bent met het juridische standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft, bespreek dit eerst met uw jurist. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. Uw jurist legt u uit wat de geschillenregeling inhoudt en waarop u recht heeft.

Vrije advocaatkeuze

Bij onze juristen en advocaten is uw zaak in deskundige handen. Als SRK een advocaat moet inschakelen, dan heeft u recht op de vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u zelf een advocaat mag kiezen. U kunt dan kiezen voor een advocaat van SRK of een externe advocaat. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer u en uw tegenpartij allebei SRK Rechtsbijstand heeft voor de uitvoering van uw rechtsbijstandsverzekering. 


Voor alle juridische hulp