Onze werkwijze

Belang van de klant voorop

Wanneer u een zaak aanmeldt, gaan wij zo snel mogelijk voor u aan de slag. Eerst checken we of u verzekerd bent bij een van onze aangesloten verzekeraars en bekijken we of uw zaak gedekt wordt door uw verzekering. Als dit niet het geval is, hoort u het binnen 5 werkdagen van ons per e-mail.

In de meeste gevallen krijgt u echter binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord van uw aangewezen jurist en nemen we uw zaak verder in behandeling. 

De behandeling van uw zaak

Als uw zaak gedekt is door uw rechtsbijstandverzekering dan neemt een jurist of SRK advocaat uw zaak in behandeling. Samen met u bepalen we de beste strategie om de zaak aan te pakken en leggen we een aantal zaken vast. Zoals hoe het contact verloopt (bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch) en welke reactietijd u mag verwachten. Voor sommige zaken hanteren wij standaard reactietermijnen. 

Zie hieronder een overzicht van standaard reactietermijnen. *

HoofdprocesDoelprocesReactie
SchadebehandelingMelding van de zaakUiterlijk volgende werkdag
 Inhoudelijk contact*Uiterlijk binnen 5 werkdagen
 Terugbellen in lopende zaakUiterlijk volgende werkdag
 E-mail contact in lopende zaakVolgens afspraak met jurist
 Algemene e-mailadressenBinnen 2 werkdagen
 Doorbetaling eventuele geldbedragenBinnen 5 werkdagen
KlachtenbehandelingTelefonisch of schriftelijk contact2 werkdagen
 Inhoudelijke reactie 10 werkdagen
* Inhoudelijk contact betekent dat uw zaak óf in behandeling is genomen door één van onze juristen óf dat u een bericht ontvangt over de dekking van uw zaak.


Ook zal de jurist aan u vragen wie eventueel nog meer geïnformeerd mag worden over uw zaak (bijvoorbeeld uw verzekeringsadviseur). Hij of zij bespreekt welke acties gaat ondernemen en welke uitkomst u kunt verwachten. 

Al deze afspraken worden in uw dossier vastgelegd. Uw jurist houdt het overzicht over de hele gang van zaken en houdt u altijd op de hoogte van de voortgang van uw zaak. Wordt de zaak overgedragen aan een andere jurist (bijvoorbeeld een advocaat)? Dan wordt er voor gezorgd dat deze beschikt over het volledige dossier van uw zaak.

Na afronding van uw zaak

Op het moment dat wij een dossier afronden en archiveren, waaronder ook het beoordelen van uw aanspraken op de polis, bewaren wij het dossier voor zeven jaar. Na deze termijn vernietigt SRK het dossier, conform geldende wet- en regelgeving. Het is daarom van belang dat u zelf belangrijke originele documenten goed bewaart. Voor meer informatie zie onze bewaartermijn.

Vrije advocaatkeuze

Vrije keus is aan de orde zodra uw belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure moeten worden verdedigd, vertegenwoordigd of behartigd. U kunt dan kiezen voor een jurist of advocaat werkzaam bij SRK. Uw zaak is bij onze juristen en advocaten in deskundige handen. Ook kunt u kiezen voor een advocaat die niet aan SRK verbonden is. SRK verstrekt dan binnen de grenzen van uw polis de opdracht aan de advocaat van uw keus.

Lees meer over Vrije keuze

Geschillenregeling

Als u het bijvoorbeeld niet eens bent met het juridische standpunt over de kans van slagen van uw zaak. Of u denkt dat uw zaak een andere juridische aanpak nodig heeft, bespreek dit eerst met uw jurist. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. Uw jurist legt u uit wat de geschillenregeling inhoudt en waarop u recht heeft.

Lees meer over geschillenregeling.

Verzekerd van kwaliteit

Wij werken volgens de Kwaliteitscode Rechtsbijstand en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

 

SRK Rechtsbijstand verzorgt de rechtsbijstand van onderstaande verzekeraars

Kies een van de bij ons aangesloten verzekeringsmaatschappijen.

Voor alle juridische hulp