Verzekerd

Meld uw zaak aan

Welke rechtsbijstandverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen. De belangrijkste zijn:

Voor alle vragen over de dekking geldt het volgende. We hebben algemene vragen en algemene antwoorden opgenomen op onze site. Dit zijn slechts voorbeelden. Dekking voor uw zaak moet uiteindelijk door medewerkers van SRK Rechtsbijstand worden beoordeeld. Verder is het belangrijk dat u ook de polisvoorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering raadpleegt: die zijn altijd doorslaggevend.

Weten wat rechtsbijstand is?

Polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden zijn vaak complex en ondoorzichtig. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent.

Heeft u vragen over uw polis? Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt hen bereiken via:

Binnen uiterlijk zes werkdagen krijgt u een reactie.

Polisvoorwaarden van uw verzekeraar zijn bepalend

SRK is geheel onafhankelijk. Wel moeten wij ons aan de polisvoorwaarden van de aangesloten verzekeraars houden. De polisvoorwaarden van uw verzekeraar kunt u inzien op de website van uw verzekeraar.

In de meeste polisvoorwaarden staat niet wat er gedekt is, maar wat uitgesloten is van dekking. Alle overige zaken zijn dan dus wel gedekt.

Daarnaast zijn er rubriekenpolissen die juist vermelden wat er wél onder de dekking valt.

Géén dekking betekent dat er géén behandeling mogelijk is. Ook niet tegen betaling.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

5 belangrijke regels:

  • Meld de zaak in een zo vroeg mogelijk stadium. Te late meldingen zijn uitgesloten van dekking.
  • Meld de zaak rechtstreeks bij ons aan.
  • Wij verlenen de rechtshulp zelf.
  • Schakel nooit zelf een advocaat in. Wij geven aan wanneer u een advocaat kunt kiezen en schakelen deze voor u in.
  • Wij bepalen of er een expert of deskundige nodig is en schakelen deze ook in.

Fraudebeleid

Klik hier voor het fraudebeleid van SRK Rechtsbijstand.

Ik wil een zaak aanmelden

Nog niet verzekerd?


Voor alle juridische hulp