Bedrijfsrechtsbijstand

Ondernemers

Meld uw zaak aan

U wilt een zaak aanmelden

  • Meld uw zaak aan via mijn.SRK.nl. Wilt u de aanmelding via uw assurantie-tussenpersoon laten verlopen? Vul dan deze machtiging in.
  • Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur op 079-330 31 00 .
  • Stuur een e-mail naar nieuwemelding@srk.nl.

Bent u nog niet verzekerd?

Voordelen rechtsbijstand

  • Geen eigen bijdrage voor advocaten in dienstbetrekking bij SRK.
  • Uitgebreide dekking.
  • Gespecialiseerde rechtshulp door 3 MKB-teams.
  • Gratis telefonisch advies.

 

Zakelijke conflicten

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering is speciaal voor u op maat gemaakt. Als ondernemer loopt u bepaalde risico’s. Een zakelijk conflict dat uitmondt in een rechtszaak; het hoort er allemaal bij. Heel begrijpelijk als u zich daar liever niet teveel zorgen over maakt. U wilt zich als ondernemer richten op uw bedrijf, op het benutten van kansen. Onze bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u als ondernemer die ruimte.


Voor alle juridische hulp