Veelgestelde vragen over de Vrije Advocaatkeuze

Vrije Advocaatkeuze

Soms is het voor uw zaak nodig om een procedure te voeren bij de rechtbank of een overheid. De SRK-jurist die uw zaak behandelt, doet dat graag voor u. Maar u kunt ook kiezen voor een advocaat of jurist van buiten SRK. Dat staat in de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het EU-Hof) van 7 november 2013. Hieronder leest u wat deze uitspraak voor u betekent.

Wat staat er in de uitspraak van het EU-Hof?
In de uitspraak staat dat u zelf een advocaat of jurist kunt kiezen als er voor uw zaak een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is. Dat kan een procedure zijn tegen de overheid, tegen een bedrijf of tegen een andere persoon. Ook staat er in de uitspraak dat uw verzekeraar de kosten van deze advocaat of jurist moet betalen. De kosten die SRK vervolgens betaalt moeten wel redelijk en noodzakelijk zijn. Uiteraard geldt dit alleen voor zaken die binnen de verzekering vallen. Afhankelijk van uw verzekering gelden er soms aanvullende voorwaarden, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor mij?
SRK past haar werkwijze aan de uitspraak van het EU-Hof aan. Dat betekent dat u zelf een advocaat of jurist kunt kiezen als het voor uw zaak noodzakelijk is om een procedure te voeren. Die advocaat of jurist hoeft niet in dienst te zijn van SRK. Schakelen wij een advocaat of jurist voor u in, dan betalen wij de kosten, zolang die redelijk en noodzakelijk zijn.

Let op: Kiest u voor een advocaat of jurist van buiten SRK, dan kan er een limiet zijn aan de kosten die wij vergoeden. Dit betekent dat u misschien een deel van de kosten zelf moet betalen. Of dat zo is, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. Kijk daarom altijd goed uw verzekeringsvoorwaarden na.

Wat blijft er ondanks de uitspraak bij het oude?
Wat er gelijk blijft, is dat uw zaak in eerste instantie altijd behandeld wordt door een jurist of advocaat van SRK. Zolang er geen procedure gevoerd hoeft te worden, zal deze uw zaak ook blijven behandelen. Is er wel een procedure noodzakelijk, dan kunnen onze juristen en advocaten die nog steeds voor u voeren. Dat doen ze nu ook al en daar verandert niets aan. Het enige wat verandert, is dat u nu bij een procedure ook voor een andere advocaat of jurist kunt kiezen. Voorheen was dat alleen in specifieke gevallen mogelijk.

Hoe vaak is een procedure nodig?
Als stelregel kun je er van uitgaan dat negen van de tien kwesties zonder procedure worden opgelost.

Wat kan ik vanaf nu van de juristen en advocaten van SRK verwachten?

  • Zodra u een zaak bij SRK aanmeldt, gaan onze juristen en advocaten voortvarend aan de slag. Zij behandelen vrijwel alle zaken van a tot en met z zelf.
  • Denkt onze jurist of advocaat dat het voor uw zaak nodig is om een procedure te voeren? Dan overlegt hij of zij met u wie dat gaat doen: uw eigen SRK-jurist of -advocaat of een advocaat of jurist van buiten SRK. U krijgt daarin de vrije keuze.
  • Kiest u voor een advocaat of jurist van buiten SRK, dan schakelen wij deze voor u in. Wij vergoeden de kosten van deze advocaat of jurist, zolang die redelijk en noodzakelijk zijn. Afhankelijk van uw verzekering geldt er soms een maximum voor deze vergoeding. In dat geval laten we dat aan u en de advocaat of jurist weten.
  • Kiest u voor een jurist of advocaat van SRK, dan vergoeden we alle kosten.

Kunnen de juristen en advocaten van SRK ook zelf procedures voeren?
Jazeker, sterker nog: het voeren van procedures is al meer dan 45 jaar ons dagelijks werk. De uitspraak van het EU-Hof geeft ons de kans om dat te blijven doen en uiteraard doen we dat graag. Bij SRK werken 250 gespecialiseerde juristen, waaronder bijna 50 advocaten. SRK Rechtsbijstand behoort tot de top 50 van advocatenkantoren in Nederland.

Waarom zou ik kiezen voor een jurist of advocaat van SRK?

  • Juristen en advocaten van SRK kennen uw zaak al door en door voordat de procedure begint. Zij zijn immers vanaf uw aanmelding bij de zaak betrokken. En ook na de procedure helpen zij u meteen weer verder. U hoeft uw verhaal dus maar één keer te vertellen en uw zaak is en blijft in vertrouwde handen.
  • Kiest u voor een jurist of advocaat van SRK, dan worden alle kosten die hij of zij maakt vergoed. Voor een externe advocaat of jurist geldt soms een maximumvergoeding. Of dat zo is, hangt af van uw verzekering.
  • Alle juristen en advocaten van SRK zijn gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied. Daardoor weten ze hier meer van dan menig allround advocaat of jurist.
  • SRK-juristen en -advocaten hebben ruime ervaring met het voeren van procedures. Velen van hen zitten al tientallen jaren in het vak en hebben een stevige expertise opgebouwd.

Mag ik zelf een advocaat of jurist inschakelen voor het voeren van een procedure?
Dat mag, maar dan vergoedt SRK de kosten niet. Wilt u de kosten wel vergoed krijgen, dan moet u uw zaak eerst bij ons aanmelden. Als de zaak onder de dekking van uw verzekering valt, gaat onze advocaat of jurist ermee aan de slag. Mocht het nodig zijn om een procedure te voeren, dan kunt u kiezen welke advocaat of jurist u wilt. U mag deze advocaat of jurist echter niet zelf inschakelen; dat doet SRK voor u. Schakelt u wel zelf een advocaat of jurist in en is deze niet in dienst van SRK? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Ik wil zelf mijn advocaat of jurist kiezen. Moet ik mijn zaak dan nog aanmelden bij SRK?
Ja, u moet uw zaak altijd aanmelden bij SRK. We moeten immers kunnen bepalen of de zaak onder de dekking van uw verzekering valt. En of het noodzakelijk is om een procedure te voeren. Alleen dan vergoeden wij de kosten van de advocaat of jurist die u kiest.

Waarom is het nu pas mogelijk om zelf een advocaat of jurist te kiezen?
Voorheen was dat alleen in specifieke gevallen mogelijk. Denkt u dan bijvoorbeeld aan het zogenaamde procesmonopolie. Alle rechtsbijstandverzekeringen zijn zogenoemde naturaverzekeringen. Dat betekent dat uw zaak in principe behandeld wordt door een advocaat of jurist die bij ons in dienst is. Het voeren van alle procedures hoorde daar naar ons oordeel bij. Zowel toezichthouders als de rechterlijke macht ondersteunden ons daarin tot voor kort. Het EU-Hof oordeelde echter anders en stelde dat verzekerden het recht hebben om zelf een advocaat of jurist te kiezen als een procedure noodzakelijk is. SRK respecteert deze uitspraak en voert hem daarom nu door. Hebt u hier vragen over, neemt u dan gerust contact met ons op.


Voor alle juridische hulp