Verhaalservice autoschade

U kunt aanspraak maken op deze verzekering als uw motorrijtuig beschadigd is door een verkeersongeval of een ander onheil van buiten. En als er vervolgens een geschil is ontstaan over schade die u geheel of gedeeltelijk buiten uw schuld hebt geleden. Het geschil gaat dus over de aansprakelijkheid van de tegenpartij. U kunt meteen aanspraak maken op uw polis als de verzekering is ingegaan.

Er is verder geen dekking voor bijvoorbeeld:

 • Contractsgeschillen;
 • Terugkrijgen van rijbewijs/motorvoertuig/kentekenbewijs;
 • Strafrechtzaken;
 • Letselschade.

Twijfelt u of een zaak onder de dekking van uw polis valt? Dan adviseren wij u de zaak bij ons aan te melden. Wij bekijken dan welke mogelijkheden uw polis precies biedt.

Wat is verzekerd?

Met deze polis bent u verzekerd voor:

 • Het verhalen van schade aan het motorrijtuig;
 • De waardevermindering van het motorrijtuig, die eventueel optreedt als gevolg van een gedekte schade;
 • De redelijke kosten voor autohuur van een vervangend vervoermiddel;
 • Schade aan zaken die zich in het motorrijtuig of (bij bestelauto’s) in de cabine bevinden en aan u toebehoren.

Wie is er verzekerd?

Onder de dekking van uw verzekering vallen:

 • U zelf;
 • Een bestuurder die u toestemming heeft gegeven en personen die u met het motorrijtuig vervoert;
 • De eigenaar van het vervangende motorrijtuig, als dit motorrijtuig schade heeft opgelopen;
 • Uw nabestaanden, uw nabestaanden, als u iets is overkomen dat onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt.
 • De eigenaar van de aanhanger, als u houder van deze aanhanger bent, en als de aanhanger schade heeft opgelopen.

Er is geen dekking als er sprake is van:

 • Een onbevoegde bestuurder. Bijvoorbeeld als de bestuurder geen rijbewijs heeft of als dit (tijdelijk) is ingenomen.
 • Verhuur van uw auto (al dan niet met chauffeur).

Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niet op de hoogte was van deze omstandigheden en als men u niets kan verwijten.

Het gebied waarin u verzekerd bent noemen we het verzekeringsgebied. Voor uw motorrijtuigenrechtsbijstand is het verzekeringsgebied:

 • Nederland;
 • Overige landen waarvoor het Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven.

Voorwaarde is dat het recht van een van deze landen van toepassing is.

Franchise autoschade

Franchise betekent dat er sprake is van een drempelbedrag. Onder dit bedrag kunnen wij een zaak niet in behandeling nemen. Hierbij is de hoofdsom bepalend. De hoofdsom is de oorspronkelijke vordering exclusief rente, incassokosten etc. Bij zaken die onder de franchise vallen is er wel recht op eenmalig (schriftelijk) juridisch advies.

Overigens hanteren niet alle verzekeringsmaatschappijen een franchisebedrag. Het franchisebedrag is 75 euro. Onder dit bedrag is er geen dekking. Bij oude voorwaarden is dit 68 euro. Uitzondering zijn strafzaken waarvoor dekking aanwezig is. Hier geldt geen franchise voor.

Heeft u vragen over het franchisebedrag in uw polis? Bel dan naar 079 - 344 8181 of stuur een mail naar info@srk.nl. U krijgt dan binnen zes werkdagen een reactie.


Voor alle juridische hulp