Wat als u er met SRK niet uitkomt?

KiFiD

Heeft u geklaagd bij SRK en bent u het niet eens met de uitkomst? Bent u bovendien consument? Dan kunt u uw onvrede kenbaar maken aan het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Op de website van het KiFiD: www.kifid.nl staat informatie over deze klachtprocedure en vindt u een klachtenformulier waarmee u uw klacht in kunt dienen. Natuurlijk kunt u het KiFiD ook bellen: 070-3338999
Het KiFiD is het officiële klachteninstituut voor consumenten met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. Het KiFiD werkt zelfstandig en is onpartijdig.
SRK is geen verzekeraar, maar voert rechtsbijstandverzekeringen uit voor diverse maatschappijen. Daarom staat SRK niet vermeld in het KiFiD-register. Uw verzekeringsmaatschappij staat wel in dit register. Zodoende kunt u een klacht over SRK indienen bij het KiFiD.

Orde van Advocaten

Wordt uw zaak behandeld door een advocaat? Dan kunt u -nadat de klachtenprocedure van SRK doorlopen is- een klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Den Haag. 

Rechter

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen uw klacht of aansprakelijkstelling ter beoordeling voor te leggen aan de bevoegde rechter. Uw polisvoorwaarden bieden geen dekking voor een dergelijk geschil. Het is raadzaam de betreffende polisvoorwaarden goed na te lezen voor u hiertoe overgaat.  

Vragen

Heeft u vragen over de klachtenbehandeling? Neemt u dan contact op met het SRK-Klachtenbureau.

SRK-Klachtenbureau
Postbus 3020
2700 LA  ZOETERMEER

e-mail: klachten@srk.nl


Voor alle juridische hulp