Opleidingen

Kennis is de basis in onze organisatie

De missie van SRK Rechtsbijstand is:

Wij willen dat rechtshulp bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.
Met meer dan 320 alerte en deskundige juristen, waaronder 70 advocaten, hebben wij altijd de juiste specialist in huis. Door onze kennis en ervaring bieden wij op professionele en integere wijze, snelle en creatieve oplossingen, waarbij kwaliteit voorop staat.
Wij werken met passie voor onze klant. Samen gaan we voor het beste resultaat.

Het opleidingsbeleid van SRK Rechtsbijstand staat in directe relatie tot de missie. In de missie staan de woorden ‘deskundige’ en ‘kennis’. De ‘kennis’ die onder andere op peil gehouden wordt door het faciliteren van (interne) cursussen op maat, opleidingen en intervisiebijeenkomsten dragen bij aan de ‘deskundigheid’ van onze juristen en advocaten. 

Opleiding en ontwikkeling

Kennis is de basis van onze organisatie. Deze kennis stelt onze juristen in staat om een goede dienstverlening aan onze klanten te bieden. Dit zien wij dan ook terug in onze klanttevredenheid.

SRK Rechtsbijstand besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van haar juristen. Onze juristen krijgen jaarlijks diverse cursussen aangeboden om hun kennis te verbreden, te verdiepen en actueel te houden. De junior juristen gaan bij indiensttreding een tweejarig opleidingstraject ‘Beroepsvaardigheden’ in en nemen daarnaast nog deel aan tal van juridische cursussen.

Verplichte opleidingspunten

Alle advocaten in Nederland zijn vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verplicht om jaarlijks 20 opleidingspunten te halen om hun vakkennis en vaardigheden op peil te houden. Deze verplichting geldt dus ook voor de advocaten die bij SRK werken. 

SRK Rechtsbijstand vindt het op peil houden van het kennisniveau erg belangrijk. Wij hebben daarom ook aan niet-advocaten (rechtshulpverleners) de verplichting opgelegd om jaarlijks 20 opleidingspunten te behalen. Dit is ook vastgelegd in de resultaatsafspraken met de rechtshulpverlener.
Zo bent u als klant verzekerd van deskundige advocaten en juristen, die op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Specialisten

De aangeboden opleidingen zijn allemaal maatwerk gericht op de actualiteiten binnen het rechtsgebied van de jurist. Onze 320 juristen (waarvan 70 advocaten) zijn dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun rechtsgebied. 

Naast de cursussen wordt elk kwartaal jurisprudentie-overleg gehouden. Hierin bespreken de juristen recente uitspraken, dossiers en jurisprudentie met elkaar. 

Tot slot delen onze juristen hun specialistische kennis graag. Een aantal van hen wordt regelmatig gevraagd om lezingen en presentaties te geven bij diverse universiteiten en hogescholen tijdens beurzen en seminars.

Erkend als opleidingsinstelling

Wij zijn erkend als opleidingsinstelling door de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit betekent dat ons opleidingsbeleid en -programma voldoet aan de eisen van NOvA. Al onze cursussen worden ook volgens de richtlijnen van de NOvA vormgegeven.  

Meer weten over de Orde en de verplichtingen die de Orde stelt? Ga naar www.advocatenorde.nl

Samenwerking

Voor het vormgeven van onze opleidingen en cursussen werken wij onder andere samen met:


Voor alle juridische hulp